1975-072A - COS-B

Název objektu COS-B [=Celestial Observation Satellite]
SSC 8062
Start1975-08-09 01:48 UT, Western Test Range, Delta 2913
Stav objektupravděpodobně zanikl v atmosféře
Zánik1986-01-18
Životnost3815 dní, tj. 10.44 roku
ProvozovatelESA
VýrobceESA
Kategorievědecká družice
Hmotnost275 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
75-08-09.1 G 90.13° 2226.70 min 342 km 99873 km  
75-09-01.0 G 90.30° 2203.90 min 442 km 99002 km  
78-05-15.61 G 96.54° 2202.51 min 9985 km 89409 km  
78-05-15.61 G 90.30° 2203.92 min 49721 km 49721 km  
78-05-15.61 G 96.54° 2202.51 min 9985 km 89409 km  
78-05-15.61 G 90.30° 2203.92 min 49721 km 49721 km  
78-05-15.61 G 96.54° 2202.51 min 9985 km 89409 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavila ji a provozuje organizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Rotací stabilizovaná (10 obr/min) družice válcového tvaru o průměru 1.40 m a výšce 1.21 m má povrch pokrytý 9480 fotovoltaickými články, dodávajícími elektrickou energii. Nese detektory záření gama o energiích 25 až 1000 MeV kosmického původu. Telemetrický vysílač (výkon 6.5 W, přenosová rychlost 160 nebo 320 bit/s) a povelový přijímač využívají čtyř tyčových antén o délce 0.512 m, vyčnívajících ze spodní podstavy družice. Pro řízení rychlosti rotace a orientace osy rotace slouží systém ACS [=Attitude Control System] tvořenými 4 tryskami na stlačený dusík; orientace v prostoru je určována pomocí optického detektoru Země a Slunce.

Průběh letu

Datum Událost

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 14:01:48 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Vítek