1973-085A - Mariner 10

Název objektuMariner 10
Mariner 73J
SSC 6919
Start1973-11-03 05:45 UT, Eastern Test Range, Atlas Centaur D-1AR [SLV-3D]
Stav objektu na heliocentrické dráze, již nesledován
Očekávaná životnost na drázeneomezená
Provozovatel USA, NASA-OSSA
USA, NASA-JPL
VýrobceUSA, NASA-JPL
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost533.6 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
74-02-05.71 Vh ? 4200 km průlet kolem Venuše
74-03-29.87 Mh ? 704 km 1. průlet kolem Merkuru
74-09-21.92 Mh ? 47000 km 2. průlet kolem Merkuru
75-03-16.94 Mh ? 327 km 3. průlet kolem Merkuru

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : Vh - hyperbolická cytherocentrická (Venuše), Mh - hyperbolická merkurocentrická (Merkur), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Planetární sonda. Vyvinula ji a provozuje NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná meziplanetární sonda určená k výzkumu Venuše a Merkuru. Je tvořena základním tělesem osmiúhelníkového průřezu o průměru 1.39 m a tloušťce 0.457 m z hořčíku obsahujícím 8 oddílů elektroniky. Nad rámem je připevněna parabolická anténa voštinového provedení (průměr 1.37 m, ohnisková dálka 0.55 m). K základnímu osmibokému hranolu jsou z boku uchyceny dva panely slunečních baterií o rozměrech 2.7×0.97 m a celkové ploše 5.1 m2. Pro orientaci se jako referenčních objektů používá Slunce a Canopus. Orientační systém sestává ze sledovače hvězdy Canopus umístěného na horní části základního šestibokého tělesa a čidel Slunce na koncích panelů slunečních baterií. Pro korekce dráhy se používá raketový motor na KPL (hydrazin, zásoba 29 kg) a dvě sady orientačních trysek na stlačený dusík. Vnitřek sondy je tepelně odstíněn vícevrstvou tepelnou fólií a slunečníkem na straně přivrácené ke Slunci, který se rozevírá po startu. Telekomunikace probíhá v pásmu S a X (2 GHz resp 8 GHz, rychlost přenosu 118 kbit/s pro videoinformace a 2.45 kbit/s pro ostatní vědecká data). Sonda provádí následující vědecká měření:

Poslední sonda této řady. Předchozí je Mariner 9 (1971-051A).

Průběh letu

Datum Událost
1973-11-03 05:45:00 UT: Vzlet a navedení na oběžnou dráhu kolem Země.
Kolem 06:10 UT: (T +25 min) Navedení na únikovou dráhu směrem k Venuši.
1973-11-13 Korekce dráhy TMC-1 (t=19.9 s, Δv=7.8 m/s).
1973 Během letu k Venuši byla televizní kamera a UV čidlo zaměřeno na pozorování komety Kohoutek.
1974-01-08 Došlo k automatickému přepojení z primárního na záložní rozvod elektrické energie.
1974-01-21 19:14 UT: Korekce dráhy TCM-2 (t=3.8 s, Δv=1.3 m/s).
1974-02-05 16:21 UT: Sonda zahájila snímkování Venuše.
17:01 UT: Průlet kolem Venuše ve vzdálenosti 5794 km (1.9559 RV).
17:07 UT: Začátek rádiového zákrytu sondy.
17:11 UT: Konec rádiového zákrytu sondy.
1974-02-13 Sonda pořídila poslední snímek Venuše (celkový počet snímků 4165).
1974-02-18 Sonda na několik hodin ztradila astroorientaci na hvězdu Canopus.
1974-03-16 11:54 UT: Korekce dráhy TCM-3 (t=51 s, Δv=17.8 m/s).
1974-03-23 Sonda začala pořizovat první snímky Merkuru ze vzdálenosti 5.3 Gm.
1974-03-29 20:46:38 UT: První průlet kolem Merkuru ve vzdálenosti 704 km (1.2882 RM). První měření provedená umělým kosmickým tělesem v blízkosti této planety.
1974-04-03 Sonda ukončila ve vzdálenosti 3.5 Gm snímkování Merkuru (celkový počet snímků více než 2000).
1974-05-09 Korekce dráhy TCM-4A (Δv=50.0 m/s).
1974-05-10 Korekce dráhy TCM-4B (Δv=27.6 m/s)
1974-07-02 Korekce dráhy TCM-5 (t=18.8 s, Δv=3.32 m/s).
1974-09-21 21:59:00 UT: Druhý průlet kolem Merkuru ve vzdálenosti přibližně 50 Mm (20.2702 RM).
1974-10-06 Sonda ztratila astroorientaci na Canopus a dostala se do nekontroloané rotace.
1974 až
1975
Uskutečnily se tři korekce dráhy sondy.
1975-03-16 22:39:23 UT: Třetí a poslední průlet kolem Merkuru ve vzdálenosti 1.1341 RM. Bylo pořízeno dodatečně 300 snímků a měřeno magnetické pole.
1975-03-24 Byl vyčerpán stlačený dusík pro orientační trysky a mise byla ukončena.

Literatura

  1. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
  2. The Voyage of Mariner 10 : Mission to Venus and Mercury. - Washington : NASA, 1978. - [Cit. 2008-01-10].     (http://history.nasa.gov/SP-424/sp424.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2010-05-06 15:30:05 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek