1968-118A - Apollo 8

Název objektu Apollo 8
SSC 3626
Start1968-12-21 12:51:00 UT, Eastern Test Range, Saturn 5
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1968-12-27 15:51:42 UT, Tichý o. (8.10° s.š., 165.02° z.d.), USS Yorktown
Životnost6.1255 dne, tj. 0.0168 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, North American
Kategoriepilotovaná kosmická loď
Hmotnost28833 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1968-12-21 Země 1968-12-27 Země Frank F. Borman, II USA 2 CDR
James A. Lovell, Jr. USA 3 CMP
William A. Anders USA 1 LMP

Záložní osádka

Člen osádky Stát Funkce
Neil A. Armstrong USA CDR
Edwin A. Aldrin, Jr. USA CMP
Fred W. Haise USA LMP

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
68-12-21.54 G 32.51° 88.19 min 184 km 185 km Boeing1.
68-12-21.56 G 32.60° 88.15 min 191 km 191 km  
68-12-21.66 G 30.64° 23210 min 217 km 526080 km Boeing1.
68-12-21.67 G 30.71° 24400 min 215 km 544356 km  
68-12-24.42 L 168° 128 min 112 km 313 km DRA2.
68-12-24.60 L 168° 120 min 113 km 115 km DRA2.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Třímístná pilotovaná kosmická loď. Postavila ji firma North American Rockwell Corp., Space Div., Downey, CA (USA). Provozovatelem bylo NASA Manned Spacecraft Center, Houston, TX (USA).

Kosmická loď sestávala z velitelského modulu CM [Command Module] a servisního modulu SM [Service Module]. Kuželový modul CM o průměru základny 3.912 m, výšce 3.429 m a hmotnosti 5570 kg měl povrch pokrytý ablativním tepelným štítem o síle 18 až 70 mm. Uvnitř byla kabina pro osádku o objemu 6.1 m3, s atmosférou čistého kyslíku o tlaku 380 hPa. Kabina je vybavena 4 průzory; pátý je umístěn v lichoběžníkovém bočním průlezu. V kabině byla umístěna většina elektronického vybavení včetně palubního počítače, navigačního systému s inerciálními plošinami, optickým zaměřovacím dalekohledem a autopilotem. V přední části byl přestupní tunel o průměru 0.81 m zakončený poklopem a aktivním stykovacím zařízením. V prostoru kolem tunelu byl umístěn padákový systém (2 brzdicí padáky o průměru 5 m, 3 výtažné padáky o průměru 3 m a 3 hlavní padáky o průměru 26.8 m) a nafukovací plováky. SM byl vybaven 12 motorky Rocketdyne na hypergolické KPL (oxid dusičitý a monometylhydrazin) orientačního a stabilizačního systému CM-RCS o tahu 414 N. Tři stříbrozinkové baterie zásobovaly CM po oddělení SM.

Při startu byla na přídi lodi umístěna příhradová konstrukce s motorem na TPL o tahu 654 kN a době funkce 8 s záchranného systému LES [Launch Escape System], která se odhazovala před dosažením oběžné dráhy. LES měl délku 10.058 m a hmotnost 2197 kg.

Modul SM válcového tvaru o průměru 3.912 m, délce 4.521 m (vč. trysky motoru 7.493 m) a prázdné hmotnosti 3850 kg nesl hlavní motor SPS [Service Propulsion System] typu Aerojet AJ10-137 o tahu 97.5 kN se zásobami hypergolických KPL (oxid dusičitý a Aerozine-50, max. 19 440 kg) dodávaných do spalovací komory přetlakem hélia a čtyři skupiny po 4 motorech RCS [Reaction Control System] pro orientaci, stabilizaci a drobné korekce dráhy typu Marquardt R-4D o tahu 445 N na hypergolické KPL (oxid dusičitý a monometylhydrazin nebo Aerozine-50). V SM byly umístěny tři kyslíkovodíkové baterie o výkonu 1.42 kW (v maximu až 2.2 kW) se zásobou reaktantů; zásoby kapalného kyslíku sloužily i pro doplňování atmosféry v CM. Na spodní části byla připojena otočná anténa s vysokým ziskem, tvořena čtyřmi parabolami. SM se odděloval před vstupem do atmosféry.

Kosmická loď byla určena pro lety v trvání do 14 dní.

Výrobní číslo lodi bylo CSM-103. První let lidí kolem Měsíce. Předchozím letem bylo Apollo 7 (1968-089A), následujícím Apollo 9 (1969-018A).

Průběh letu

Datum Událost
1968-12-21 12:51:00 UT: Vzlet.
13:02:32 UT: Navedení na parkovací dráhu.
15:42 UT: Restart motoru 3. st. S-IVB.
15:47:06 UT: Ukončen manévr přechodu na translunární dráhu (TLI).
16:12 UT: Oddělení od 3. st.
17:36 UT: Úhybný manévr motory RCS.
23:51 UT: Korekce dráhy MCC-1 motorem SPS (t=2.5 s, Δv=7.5 m/s).
1968-12-22 Korekce dráhy MCC-2 byla zrušena.
20:06 UT: První televizní reportáž z paluby lodi.
1968-12-23 Korekce dráhy MCC-3 byla zrušena.
20:01 UT: Druhá televizní reportáž.
20:29 UT: Loď vstoupila do sféry gravitačního vlivu Měsíce; vzdálenost od Měsíce činila 63 000 km, rychlost lodi 973 m/s.
1968-12-24 01:31 UT: Korekce dráhy MCC-4 motory RCS (t=12 s, Δv=0.7 m/s).
09:49:45 UT: Loď zmizela za Měsícem.
09:59:21 UT: Zážehem motoru SPS (t=246.5 s, Δv=912 m/s) zahájen manévr navedení na dráhu kolem Měsíce (LOI-1).
10:03:27 UT: Manévr LOI-1 ukončen.
10:25:14 UT: Obnoveno telemetrické spojení.
10:25:45 UT: Obnoveno fonické spojení.
12:30 UT: Třetí televizní reportáž.
14:22:44 UT: Korekcí dráhy LOI-2 motorem SPS (t=11 s, Δv=42.2 m/s) sníženo apocynthion. Posádka se pak věnovala především snímkování povrchu Měsíce.
1968-12-25 03:31 UT: Čtvrtá televizní reportáž.
06:10:18 UT: Zážehem motoru SPS (t=203 s, Δv=1072 m/s) zahájen manévr navedení na dráhu k Zemi (TEI).
06:13:40 UT: Manévr TEI ukončen.
17:39 UT: Výstup ze sféry gravitačního vlivu Měsíce.
20:51 UT: Korekce dráhy MCC-5 motory RCS (t=14 s, Δv=1.4 m/s).
21:06 UT: Pátá televizní reportáž.
1968-12-26 Korekce dráhy MCC-6 byla zrušena.
20:51 UT: Šestá televizní reportáž.
1968-12-27 Korekce dráhy MCC-7 byla zrušena.
15:25 UT: Odhození SM.
15:37:16 UT: Vstup do atmosféry (EI) ve výši 120 km.
15:51:43 UT: Přistání 2.5 km od plánovaného bodu.
17:21 UT: Astronauti na palubě USS Yorktown.
18:20 UT: Loď vyzdvižena na palubu USS Yorktown.

Literatura

 1. Apollo/Saturn 5 postflight trajectory - AS-503 / R. D. McCurdy. - Huntsville, AL : Boeing. - 1969-02-19. - (Report ; D5-15794, NASA-CR-127240). - [Cit. 2007-04-09].     (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19920075298_1992075298.pdf).
 2. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1991 / A. N. Winterbolton, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.
 3. Project Apollo Drawings and Technical Diagrams. - Washington, DC : NASA, 1999.     (http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/diagrams/apollo.html).
 4. Project Apollo Archive / K. Teague, 2004. - [Cit. 2004-03-03].     (http://www.apolloarchive.com).
 5. Computer Use During the Early Manned American Space Missions / P. K. Schoch. - Quest 9 [4] 49-58 (2002).
 6. Apollo Experience Reports. - NASA, 1966-1978. - [Cit. 2011-01-17].     (http://www.scribd.com/collections/2809999/Apollo-Experience-Reports).
 7. Stopy na Měsíci / A. Vítek. - Praha : Radioservis, 2009. - ISBN 978-80-86212-62-3.
 8. The Apollo 8 Flight Journal / D. Woods, F. O'Brien. - Washington, DC : NASA. - 2009-05-14. - [Cit. 2010-04-02].     (http://history.nasa.gov/ap08fj/index.htm).
 9. Mezi sedmičkou a osmičkou / A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 45 [3] 107 (1969).
 10. Vánoce s Apollem / SPACE. - Letectví a kosmonautika 45 [4] 140-143, [5] 182-185 (1969).
 11. Commemorating the 30th Anniversary of Apollo VIII: "A Vasstness of Black and White" / J. E. Catchpole. - Spaceflight 40 [12] 484-487 (1998).
 12. Correspondence : Apollo 8 / E. T. Pugh, J. E. Catchpole. - Spaceflight 41 [2] 74-75 (1999).
 13. Apollo 8 Earthrise Images / H. J. P. Arnold. - Spaceflight 41 [6] 253-255 (1999)./

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-15 20:11:59 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek