1968-002A - Explorer 36

Název objektuExplorer 36
GEOS-2 [=Geodetic Satellite]
GEOS-B [=Geodetic Satellite]
SSC 3093
Start1968-01-11 16:16:10 UT, Western Test Range, Delta DSV 3E1
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze10 000 r.
Provozovatel USA, NASA-OSSA
USA, NASA-GSFC
VýrobceUSA, JHU-APL
Kategoriegeodetická družice
Hmotnost213 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
68-01-12.0 G 105.80° 112.28 min 1084 km 1577 km  
96-08-23.07 G 105.81° 112.21 min 1083 km 1574 km  
99-01-08.18 G 105.80° 112.21 min 1082 km 1574 km  
02-01-03.90 G 105.79° 112.20 min 1081 km 1574 km  
05-01-09.17 G 105.80° 112.20 min 1081 km 1574 km  
08-01-01.93 G 105.80° 112.20 min 1081 km 1574 km  
11-01-01.79 G 105.79° 112.20 min 1081 km 1574 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Geodetická družice. Postavila ji laboratoř Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel, MD (USA). Provozuje ji středisko NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Gravitačním gradientem stabilizovaná družice s magnetickým systémem tlumení kmitů tvaru nízkého osmibokého hranolu na jedné podstavě ukončeného nízkým komolým osmibokým jehlanem o maximálním průměru 1.35 m a celkové výšce přibližně 1 m. Na druhé podstavě je připojena polokulovitá skořepina o průměru 0.2 m, na jejímž povrchu je umístěna spirálová anténa. Z horní podstavy jehlanu vyčnívá tyč systému gravitační stabilizace s protizávažím. Boky hranolu a jehlanu jsou pokryty fotovoltaickými články, rozdělenými do 3 nezávislých sekcí, dodávajících 10, 10 a 20 W elektrické energie a dobíjejících palubní akumulátorové baterie. Družice nesla 6 geodetických přístrojů a 2 přístroje pro lokalizaci družice:

Družice byla součástí geodetického programu NGSP [=National Geodetic Satellite Program]

Družice se pohybuje po retrográdní dráze.

Přředchozí družicí řady Explorer je Explorer 35 (1967-070A), následdující je Explorer 37 (1968-017A). Předchozí družicí programu NGSP je GEOS-1 (1965-089A), následující je GEOS-3 (1975-027A).

Průběh letu

Datum Událost
1968-01-11 16:16 UT: Vzlet.
Družice byla navedena na retrográdní dráhu.
Bezprostředně po vzletu jedna z xenonových výbojek jevila eratické chování a proto po zbytek letu nebyla používána.
1970-01-31 Ukončení využívání systému optických zábleskových majáků.

Literatura

  1. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
  2. GEOS 2. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2011-11-04. - [Cit. 2012-01-13].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1968-002A).
  3. GEOS (Geodetic Earth Orbiting Satellite), NASA - GEOS Program / J. H. Kramer. - EOportal. - 2008-01-24. - [Cit. 2012-01-09].     (https://directory.eoportal.org:8091/presentations/129/9763.html).
  4. National Geodetic Satellite Program, Part I. - Washington, DC : NASA, 1977. - (NASA SP ; 365). - [Cit. 2011-01-09].     (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19780003602_1978003602.pdf).
  5. National Geodetic Satellite Program, Part II. - Washington, DC : NASA, 1977. - (NASA SP ; 365). - [Cit. 2011-01-09].     (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19780003612_1978003612.pdf).

------
Datum poslední úpravy: 2012-01-17 09:47:43 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2012 - Lubor Lejček, Antonín Vítek