1967-075A - Lunar Orbiter 5

Název objektuLunar Orbiter 5
Lunar Orbiter E
SSC 2907
Start1967-08-01 22:33 UT, Eastern Test Range, Atlas Agena D 2L [SLV-3]
Stav objektuřízeně dopadl na Měsíc
Zánik1968-01-31, Montes Cordillera (2.8° j.š., 83.0° z.d.)
Životnost182 dny, tj. 0.50 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, Boeing
Kategorieměsíční sonda
Hmotnost390 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
67-08-05.70 L 85.0° 506 min 196 km 6040 km  
67-08-07.36 L 84.6° 498 min 100 km 6050 km  
67-10-10.82 L 85.15° 225.29 min 200 km 1986 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice Měsíce. Postavila ji firma The Boeing Co., Seattle, WA (USA), fotografický systém vyvinula a vyrobila firma Eastman Kodak Co., Rochester, NY (USA), komunikační systém firma Radio Corporation of America (RCA), Camden, NJ (USA). Provozovatelem je středisko NASA Langley Research Center (LaRC), Hampton, VA (USA).

Tříose stabilizovaná sonda o celkové výšce přibližně 2 m. Konstrukce sondy byla zvolena co nejjednodušší s nízkou hmotností. Kruhové základny o průměru 1.52 m jsou mezi sebou spojeny 4 příčkami z trubek. Na dolní základně jsou na kloubech připevněny do kříže 4 panely slunečních baterií o rozpětí 3.96 m o celkové ploše 4.5 m2, které dodávají příkon 266 až 375 W a dobíjejí NiCd akumulátory s kapacitou 12 Ah a dvě antény na samostatných tyčích - úzce směrovaná parabolická anténa o průměru 0.9 m a všesměrová anténa. Jejich rozpětí je 5.2 m. Mezi kruhovými základnami je umístěn řídící systém, akumulátory, čidla orientace na Slunce a hvězdu Canopus, kulovitá nádrž ze slitiny titanu, která obsahuje 6.6 kg stlačeného dusíku pro trysky stabilizačního systému a vědecké přístroje:

Na vrchní základně je umístěn kapalinový motor Marquardt R-4D o tahu 450 N pro korekci dráhy a pro navedení na oběžnou dráhu kolem Měsíce. Jako ochrana před produkty hoření slouží štít z několika ochranných vrstev. V rozích štítu je v párech umístěno 8 trysek stabilizačního a orientačního systému na stlačený dusík, další trysky jsou na panelech slunečních baterií. Pod krytem se nacházejí 4 nádrže s pohonnými látkami pro korekční motor. Systém tepelné regulace je pasivní. K motoru patří 2 nádrže obsahující palivo (Aerozine 50, tj. směs hydrazinu a asymetrického dimethylhydrazinu) a 2 s okysličovadlem (oxid dusičitý). Stabilizační systém používá dvou způsobů určení polohy: astronavigačních senzorů a soustavy IRU. V prvním případě jsou základními referenčními body Slunce a Canopus, základem IRU jsou tři gyroskopy, určující úhel změny polohy. Telemetrický systém obsahuje vysílač o výkonu 0.5 W, který pracuje přes všesměrovou anténu. Předává především telemetrické údaje. Na základě Dopplerova efektu lze určit rychlost sondy s přesností na 0.02 m/s. Vysílač o výkonu 10 W vysílající přes směrovou anténu slouží k předávání fotografií a částečně telemetrie.

Poslední družice této řady. Předchozí družicí je Lunar Orbiter 4 (1967-041A).

Průběh letu

Datum Událost
1967-08-01 22:34 UT: Start z kosmodromu Eastern Test Range, navedení k Měsíci z parkovací dráhy kolem Země.
1967-08-03 Ve vzdálenosti 200 000 km od Země provedena korekce dráhy.
1967-08-05 16:44 UT: Navedení sondy na oběžnou dráhu kolem Měsíce.
1967-08-06 Zahájeno snímkování měsíčního povrchu.
1967-08-09 Sonda pořídila snímek Země od Měsíce. Na snímku je zřetelně vidět celý Střední východ.
1967-10-12 Byla změněna dráha sondy tak, aby nesetrvávala příliš dlouho ve stínu.
1968-01-31 Povelem ze Země byla navedena proti měsíčnímu povrchu, protože jí docházely zásoby dusíku potřebného ke stabilizaci.

Literatura

 1. Lunar Orbiter / M. Grün, P. Koubský. - Letectví a kosmonautika 43 [3] 103-105 (1967).
 2. Měsíc očima Orbiterů / M. Grün, P. Koubský. - Letectví a kosmonautika 43 [9] 344-346 (1967).
 3. Lunar Orbiter / W. Kral. - Spaceflight, 11 [3] 103-106 (1969)
 4. Malá encyklopedie kosmonautiky / P. Lála, A. Vítek. - Praha : Mladá fronta, 1982. - S. 257-259.
 5. Kosmonavtika - enciklopedija / kol. autorů. - Moskva : Sovětskaja enciklopedija, 1985. - S. 223-224.
 6. Projekt Lunar Orbiter / F. Martinek. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 2000.     (../PROJ/USA/LUNARORB.HTM).
 7. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Lunar Orbiter 1-5 Series. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?66-073Z).
 8. Destination Moon : A History of the Lunar Orbiter Program / B. K. Byers. - Washington, DC : NASA, 1977. - (NASA Technical Memorandum ; NASA TM X-3487).     (http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/TM-3487/top.htm).
 9. Unmanned Space Project Management : Surveyor and Lunar Orbiter. - Washington, DC : NASA, 1999. - (NASA Special Publication ; SP-4901).     (http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4901/table.htm).
 10. The Moon as Viewed by Lunar Orbiter / L. J. Kosofsky, F. El-Baz. - Washington, DC : NASA, 1970. - VII+152 s. - (NASA Special Publication ; SP-200).
 11. Lunar Orbiter Archives. - Columbia, SC : Moonview. - 2011-05-07. - [Cit. 2011-07-14].     (http://www.moonviews.com/archives/lunar_orbiter/).
 12. FR-900 Tape Drives and Lunar Orbiter Featured In Ampex Readout Newsletter April 1967 / K. Cowing. - Columbia, SC : Moonview. - 2011-05-07. - [Cit. 2011-07-14].     (http://www.moonviews.com/archives/2011/05/fr900_tape_drives_and_lunar_or.html).
 13. Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon / D. E. Bowker, J. K. Hughes. - Washington, DC : NASA, 1970. - (NASA Special Publication ; SP-206). - [Cit. 2011-05-14].     (http://www.lpi.usra.edu/resources/lunar_orbiter/book/lopam.pdf).
 14. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Lunar Orbiter 5. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?67-075A).
 15. Letectví a kosmonautika 43 [21] 803 a 805 (1967).
 16. Letectví a kosmonautika 43 [25] 963 (1967).

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-15 20:11:41 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - František Martinek, Antonín Vítek