1966-073A - Lunar Orbiter 1

Název objektuLunar Orbiter 1
Lunar Orbiter A
SSC 2394
Start1966-08-10 19:26 UT, Eastern Test Range, Atlas Agena D 2L [SLV-3]
Stav objektuřízeně dopadl na Měsíc
Zánik1966-10-29.81, kráter Mandel'shtam (6.7° s.š., 162° v.d.)
Životnost80.00 dne, tj. 0.22 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, Boeing
Kategorieměsíční sonda
Hmotnost386 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
66-08-14.65 L 12.14° 217.58 min 203 km 1851 km  
66-08-21.41 L 12.08° 209.25 min 53 km 1858 km  
66-08-25.67 L 12.3° 206 min 40 km 1818 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice Měsíce. Postavila ji firma The Boeing Co., Seattle, WA (USA), fotografický systém vyvinula a vyrobila firma Eastman Kodak Co., Rochester, NY (USA), komunikační systém firma Radio Corporation of America (RCA), Camden, NJ (USA). Provozovatelem je středisko NASA Langley Research Center (LaRC), Hampton, VA (USA).

Tříose stabilizovaná sonda o celkové výšce přibližně 2 m. Konstrukce sondy byla zvolena co nejjednodušší s nízkou hmotností. Kruhové základny o průměru 1.52 m jsou mezi sebou spojeny 4 příčkami z trubek. Na dolní základně jsou na kloubech připevněny do kříže 4 panely slunečních baterií o rozpětí 3.96 m o celkové ploše 4.5 m2, které dodávají příkon 266 až 375 W a dobíjejí NiCd akumulátory s kapacitou 12 Ah a dvě antény na samostatných tyčích - úzce směrovaná parabolická anténa o průměru 0.9 m a všesměrová anténa. Jejich rozpětí je 5.2 m. Mezi kruhovými základnami je umístěn řídící systém, akumulátory, čidla orientace na Slunce a hvězdu Canopus, kulovitá nádrž ze slitiny titanu, která obsahuje 6.6 kg stlačeného dusíku pro trysky stabilizačního systému a vědecké přístroje:

Na vrchní základně je umístěn kapalinový motor Marquardt R-4D o tahu 450 N pro korekci dráhy a pro navedení na oběžnou dráhu kolem Měsíce. Jako ochrana před produkty hoření slouží štít z několika ochranných vrstev. V rozích štítu je v párech umístěno 8 trysek stabilizačního a orientačního systému na stlačený dusík, další trysky jsou na panelech slunečních baterií. Pod krytem se nacházejí 4 nádrže s pohonnými látkami pro korekční motor. Systém tepelné regulace je pasivní. K motoru patří 2 nádrže obsahující palivo (Aerozine 50, tj. směs hydrazinu a asymetrického dimethylhydrazinu) a 2 s okysličovadlem (oxid dusičitý). Stabilizační systém používá dvou způsobů určení polohy: astronavigačních senzorů a soustavy IRU. V prvním případě jsou základními referenčními body Slunce a Canopus, základem IRU jsou tři gyroskopy, určující úhel změny polohy. Telemetrický systém obsahuje vysílač o výkonu 0.5 W, který pracuje přes všesměrovou anténu. Předává především telemetrické údaje. Na základě Dopplerova efektu lze určit rychlost sondy s přesností na 0.02 m/s. Vysílač o výkonu 10 W vysílající přes směrovou anténu slouží k předávání fotografií a částečně telemetrie.

První družice této řady. Další družicí je Lunar Orbiter 2 (1966-100A).

Průběh letu

Datum Událost
1966-08-10 19:26 UT: Start z kosmodromu Eastern Test Range, navedení na parkovací dráhu kolem Země.
20:04 UT: Navedení na translunární dráhu.
1966-08-12 00:12 UT: Ve vzdálenosti 209 000 km od Země provedena korekce dráhy (t=32 s).
1966-08-14 15:24 UT: Zahájení brzdícího manévru.
15:34 UT: Navedení na oběžnou dráhu kolem Měsíce.
1966-08-18 Sonda pořídila první snímky Měsíce.
1966-08-21 07:50 UT: Provedena korekce dráhy sondy.
1966-08-25 Provedena korekce dráhy.
1966-08-29 Ukončeno snímkování Měsíce.
1966-09-15 Poslední z 206 širokoúhlých a 11 detailních snímků byl předán na Zemi.
1966-10-29 Po vyčerpání zásob plynu v systému orientace a stabilizace sondy byl Lunar Orbiter 1 zapojen raketový motor (t=97 s), který navedl sondu na sestupnou dráhu. Ta dopadla na odvrácené straně Měsíce. Sonda vykonala celkem 527 oběhů.

Literatura

 1. Lunar Orbiter / M. Grün, P. Koubský. - Letectví a kosmonautika 43 [3] 103-105 (1967).
 2. Měsíc očima Orbiterů / M. Grün, P. Koubský. - Letectví a kosmonautika 43 [9] 344-346 (1967).
 3. Lunar Orbiter / W. Kral. - Spaceflight, 11 [3] 103-106 (1969)
 4. Malá encyklopedie kosmonautiky / P. Lála, A. Vítek. - Praha : Mladá fronta, 1982. - S. 257-259.
 5. Kosmonavtika - enciklopedija / kol. autorů. - Moskva : Sovětskaja enciklopedija, 1985. - S. 223-224.
 6. Projekt Lunar Orbiter / F. Martinek. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 2000.     (../PROJ/USA/LUNARORB.HTM).
 7. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Lunar Orbiter 1-5 Series. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?66-073Z).
 8. Destination Moon : A History of the Lunar Orbiter Program / B. K. Byers. - Washington, DC : NASA, 1977. - (NASA Technical Memorandum ; NASA TM X-3487).     (http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/TM-3487/top.htm).
 9. Unmanned Space Project Management : Surveyor and Lunar Orbiter. - Washington, DC : NASA, 1999. - (NASA Special Publication ; SP-4901).     (http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4901/table.htm).
 10. The Moon as Viewed by Lunar Orbiter / L. J. Kosofsky, F. El-Baz. - Washington, DC : NASA, 1970. - VII+152 s. - (NASA Special Publication ; SP-200).
 11. Lunar Orbiter Archives. - Columbia, SC : Moonview. - 2011-05-07. - [Cit. 2011-07-14].     (http://www.moonviews.com/archives/lunar_orbiter/).
 12. FR-900 Tape Drives and Lunar Orbiter Featured In Ampex Readout Newsletter April 1967 / K. Cowing. - Columbia, SC : Moonview. - 2011-05-07. - [Cit. 2011-07-14].     (http://www.moonviews.com/archives/2011/05/fr900_tape_drives_and_lunar_or.html).
 13. Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon / D. E. Bowker, J. K. Hughes. - Washington, DC : NASA, 1970. - (NASA Special Publication ; SP-206). - [Cit. 2011-05-14].     (http://www.lpi.usra.edu/resources/lunar_orbiter/book/lopam.pdf).
 14. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Lunar Orbiter 1. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?66-073A).
 15. Letectví a kosmonautika 42 [23] 885 (1966).
 16. Letectví a kosmonautika 42 [24] 923 (1966).

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-15 19:11:26 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - František Martinek, Antonín Vítek