1965-096A - Astérix 1

Název objektuAstérix 1
A-1 [=Armées]
SSC 1778
Start1965-11-26 14:47:21 UT, Hammaguir, Diamant A
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze200 r.
Provozovatel Francie, CNES
Francie, DMA
Výrobce Francie, SEREB
Francie, Matra
Kategorievědecká družice
Hmotnost42 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
65-11-27.9 G 34.24° 108.61 min 527 km 1808 km  
96-08-22.69 G 34.26° 107.46 min 525 km 1692 km  
99-01-07.85 G 34.26° 107.43 min 525 km 1690 km  
00-01-22.54 G 34.25° 107.37 min 525 km 1685 km  
00-11-06.94 G 34.26° 107.31 min 524 km 1680 km  
01-09-02.21 G 34.26° 107.25 min 524 km 1675 km  
02-03-10.20 G 34.26° 107.19 min 524 km 1670 km  
03-04-05.96 G 34.26° 107.13 min 524 km 1664 km  
06-01-01.92 G 34.26° 107.08 min 523 km 1660 km  
09-12-30.48 G 34.26° 107.07 min 523 km 1658 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Technologická a vědecká družice. Postavily ji firmy SEREB a Matra. Spoluprovozovateli byly organizace Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Paris (Francie) a DMA.

Jediným užitečným zatížením je vysílač. Jako zdro elektrické energie sloouží chemické baterie. Družice měla sloužit pro ověření funkce nosiče a pro studium šíření elektromagnetických signálů ionosférou.

Předpokládaná aktivní životnost je 2 dny.

Průběh letu

Datum Událost
1996-11-26 Družice byla navedena na oběžnou dráhu. V průběhu startu byly poškozeny antény družice a proto nebyly na Zemi zachyceny žádné signály palubního vysílače.

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-07 21:06:58 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek