1965-072A - Ops 8068

Název objektuOps 8068 [=Operations]
P35-13
DSAP-13 [=Defense Systems Applications Program]
DMSP Block 2 F-1 [=Defense Meteorological Satellite Program]
DMSP-13 [=Defense Meteorological Satellite Program]
Chybný název DAPP-13 [=Defense Acqusition and Processing Program]
SSC 1580
Start1965-09-10 04:41:38 UT, Western Test Range, Thor Burner 1
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze80 r.
Provozovatel USA, NRO
USA, USAF
VýrobceUSA, RCA
Kategorievojenská meteorologická družice
Hmotnost73 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
65-09-10.6 G 98.65° 101.93 min 649 km 1054 km  
96-08-23.04 G 98.39° 101.23 min 639 km 995 km  
99-01-07.98 G 98.44° 101.21 min 638 km 994 km  
00-06-29.91 G 98.50° 101.15 min 636 km 991 km  
01-10-07.08 G 98.57° 101.09 min 635 km 985 km  
02-06-06.91 G 98.61° 101.03 min 635 km 981 km  
05-01-03.07 G 98.74° 100.98 min 634 km 976 km  
08-01-01.50 G 98.87° 100.97 min 633 km 976 km  
11-01-01.48 G 98.86° 100.96 min 633 km 975 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vojenská meteorologická družice. Vyvinula ji a postavila firma Radio Corp. of America (RCA), Astro Electronics Div. (nyní Lockheed Martin Missiles & Space), Valley Forge, PA (USA). Provozovatelem je organizace National Reconnaisance Office (NRO), Chantilly, VA (USA). Operační řízení zajišťuje US Air Force (USAF), Washington, DC (USA).

Rotací 12 obr/min stabilizovaná družice tvaru desetibokého hranolu o průměru 0.58 m a výšce 0.53 m s boky částečně pokrytými fotovoltaickými články. Družice nese:

Snímky jsou vysílány ze záznamu na palubním magnetofonu na povel z pozemních sledovacích stanic i přímo. Orientace rotační osy je řízena magnetickou cívkou. Okamžitá orientace je zjišťována infračervenými čidly zemského horizontu. Rychlost rotace je řízena též interakcí magnetického systému s magnetosférou.

Hlavní pozemní sledovací stanice se nacházely poblíže Loring AFB, MN (USA) a Fairchild AFB, WA (USA). Meteorologické informace byly zpracovávány v Air Weather Service's Air Force Global Weather Central, Offut AFB, NB (USA) i na mobilních pracovištích a byly využívány pro plánování snímkování území SSSR z výzvědných družic i pro taktické potřeby dislokovaných jednotek v zahraničí.

Součást utajovaného programu, původně označovaného jako "Program 35", později "Program 698BH" a konečně "Program 417". Odtajněn v roce 2000.

Pohybuje se po heliosynchronní polární dráze.

Předchozí družicí této řady jiného typu je Ops 8386 alias DMSP Block 3 F-1 (1965-038A). Bezprostředně následující Ops 2394 alias DMSP Block 2 F-2 se 1966-01-08 pro havárii nosné rakety Thor Burner 1 nedostala na oběžnou dráhu. Další úspěšně vypuštěnou je Ops 0340 alias DMSP Block 2 F-3 (1966-026A).

Průběh letu

Datum Událost
1965-09-10 04:41:38 UT: Vzlet.
1966-09-22 Družice ukončila činnost.

Literatura

  1. Home Page. - Chantilly, VA : NRO, 2005. - [Cit. 2005-10-21].     (http://www.nro.gov).
  2. First views of newly de-classified pictures / D. A. Day. - Spaceflight 44 [4] 170 (2002).
  3. [Early DMSP Satellites : Letters to the Editor] / D. A. Day. - Quest 9 [3] 63-64 (2002).
  4. A History of the Military Polar Orbiting Meteorological Satellite Program / R. C. Hall. - Quest 9 [2] 4-25 (2002).

------
Datum poslední úpravy: 2011-04-10 19:29:57 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek