1965-051A - Tiros 10

Název objektu Tiros 10 [=Television and Infra-Red Observation Satellite]
SSC 1430
Start1965-07-02 04:04:00 UT, Eastern Test Range, Delta DSV 3C
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze80 r.
ProvozovatelUSA, NASA, GSFC
VýrobceUSA, RCA
Kategoriemeteorologická družice
Hmotnost127 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
65-07-02.3 G 98.65° 100.76 min 751 km 837 km  
96-08-23.09 G 98.71° 100.18 min 724 km 810 km  
99-01-08.16 G 98.60° 100.17 min 725 km 808 km  
01-06-09.20 G 98.52° 100.11 min 723 km 805 km  
03-12-27.18 G 98.46° 100.05 min 720 km 802 km  
06-01-01.80 G 98.42° 100.05 min 720 km 801 km  
09-01-01.34 G 98.33° 100.04 min 720 km 801 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Meteorologická družice. Vyrobila ji firma Radio Corp. of America (RCA), Astro Electronics Div. (nyní Lockheed Martin Missiles & Space), Valley Forge, PA (USA) ve spolupráci se střediskem NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA), které je též provozovatelem pro U.S. Weather Bureau (nyní NOAA), Washington, DC (USA), zodpovědné za zpracování meteorologických informací.

Rotací stabilizovaná družice tvaru osmnáctibokého hranolu o průměru 1.07 m a výšce 0.559 m sestává z vyztužené podstavy, na níž jsou umístěny subsystémy, a krytu. Elektrická energie se získává z přibližně 9200 křemíkových fotovoltaických článků o velikosti 10 až 20 mm instalovaných na bocích i horní části krytu družice a dobíjejících 21 NiCd baterií. Družice je vybavena následujícími přístroji:

Pro příjem povelů je družice vybavena jednoduchou monopólovou anténou vyčnívající z horní části krytu. Vědecká data jsou vysílána v reálném čase nebo ze záznamu z palubního magnetofonu v obdobích, kdy je družice v dosahu pozemních sledovacích stanic prostřednictvím dvojice křížových dipólových antén směřujících dolů a diagonálně z podstavy. Kromě toho je družice vybavena systémem APT [=Automatic Picture Transmission] umožňujícím příjem snímků z družice libovolné pozemní stanici vybavené potřebným zařízením. Původní rotace přibližně 135 ot/min se po uvedení na dráhu snižuje despinovým zařízením sestávajícím ze dvou závaží na lanku, které se posléze oddělují. Na obvodu podstavy se dále nacházejí 3 opačně orientované páry raketových motorků na TPL, kterými se upravuje rotace družice na hodnotu 8 až 12 ot/min. Pro udržování orientace rotační osy v prostoru s přesností 1 až 2° slouží systém QOMAC [=Quarter-Orbit Magnetic Attitude Control] využívající interakce zemského magnetického pole s cívkou tvořenou 250 závity drátu navinutého na vnějším povrchu družice. Jako záložní systém slouží plynové trysky.

Družice se pohybuje po heliosynchronní dráze.

Poslední družice této řady, Předchozí je Tiros 9 (1965-004A). Zkušeností z provozu družic řady Tiros bylo dále využito u družic řady Nimbus (viz Nimbus 1, 1964-052A) a ESSA alias TOS [=Tiros Operational System] (viz ESSA-1, 1966-008A).

Průběh letu

Datum Událost
1965-07-02 04:04:00 UT: Vzlet.
1965-09-30 Televizní systém přestal správně fungovat.
1966-07-31 Konec sporadického využívání družice. Družice byla deaktivována. Během aktivní životnosti bylo na Zemi předáno 79874 snímků oblačnosti.

Literatura

  1. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
  2. The TIROS Program. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2000. - [Cit. 2001-11-05].     (http://www.earth.nasa.gov/history/tiros/tiros.html).
  3. Listy z historie : Tiros / P. Knap. - Letectví a kosmonautika 53 [6] 213-214 (1977).
  4. NOAA's Environmental Satellites: A History. - Suitland, MD : NOAA-NESDIS, 2000. - [Cit. 2001-11-05].     (http://www.nesdis.noaa.gov/historyofsats.html).
  5. Tiros Satellite Bibliography. - Washington, DC : 2000. - [Cit. 2001-11-05].     (http://www.lib.noaa.gov/edocs/tirosbib.html).
  6. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Tiros 10. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?65-051A).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-03 19:35:19 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek