1965-016A - GRAB-6

Název objektuGRAB-6 [=Galactic Radiation And Background]
Solrad 6B [=Solar Radiation]
SR-6B [=Solar Radiation]
Ops 4988 [=Operations]
NRL PL-142 [=Navy Research Laboratory Payload]
POPPY-4
Chybný názevGreb 6B
Ferret 12
SSC 1271
Start1965-03-09 18:29:47 UT, Western Test Range, Thor Agena D 2A
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze1000 r.
ProvozovatelUSA, NRL
VýrobceUSA, NRL
Kategoriedružice pro elektronický průzkum
Hmotnost40 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
65-03-15.49 G 70.08° 103.50 min 908 km 940 km  
68-02-05.79 G 70.08° 103.49 min 907 km 940 km  
71-01-19.79 G 70.08° 103.46 min 906 km 939 km  
74-01-16.86 G 70.08° 103.45 min 906 km 937 km  
77-01-07.50 G 70.08° 103.44 min 905 km 937 km  
80-01-04.58 G 70.08° 103.40 min 905 km 934 km  
85-01-01.05 G 70.08° 103.34 min 900 km 933 km  
88-01-01.83 G 70.08° 103.33 min 900 km 932 km  
91-01-01.03 G 70.07° 103.29 min 898 km 930 km  
94-01-01.58 G 70.08° 103.25 min 897 km 928 km  
97-01-01.12 G 70.07° 103.25 min 896 km 928 km  
00-01-02.08 G 70.08° 103.23 min 896 km 927 km  
03-01-05.53 G 70.08° 103.19 min 894 km 925 km  
06-01-01.94 G 70.08° 103.18 min 893 km 925 km  
09-01-01.22 G 70.08° 103.18 min 893 km 925 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice pro elektronický průzkum. Postavila ji a provozovala Naval Research Laboratory (NRL), Washington, DC (USA).

Nestabilizovaná družice tvaru protáhlého elipsoidálního mnohostěnu s téměř celým povrchem pokrytým fotovoltaickými články nesla citlivé přijímače pro registraci signálů vysílaných radiolokátory sovětských vojenských plavidel. Získaná data předávala na přijímací stanice rozmístěné po celém světě. Odtud byla na magnetických páskách dopravena do NRL, kde byla technicky zpracována a předána k analýze National Security Agency (NSA), Fort Meade, MD (USA) a Strategic Air Command (SAC), Offutt Air Force Base, OM-NB (USA).

Program byl částečně odtajněn 2005-09-12. Není však dosud jasné, která konkrétní tělesa z jednotlivých startů jsou družicemi tohoto typu (diskusi k tomu viz např.4).

Předcházející družicí této řady je pravděpodobně POPPY-3 (1964-001E), další je pravděpodobně POPPY-5A (1967-053G).

Průběh letu

Datum Událost
1965-03-09 18:29:47 UT: Vzlet.

Literatura

  1. POPPY Program Fact Sheet. - Chantilly, VA : NRO. - 2005-09-12. - [Cit. 2005-10-14].     (http://www.nro.gov/PressReleases/POPPY_Program_Fact_Sheet.doc).
  2. Secret Cold War Spy Satellite Program Declassified by U.S. / L. David. - SPACE.Com. - 2005-09-15. - [Cit. 2005-10-14].     (http://www.space.com/news/050915_nro_spysat.html).
  3. Wraps Come Off Cold War SpySat Program / L. David. - SPACE.Com. - 2005-09-15. - [Cit. 2005-10-14].     (http://www.space.com/news/051003_nro_poppy.html).
  4. POPPY / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 554. - 2005-09-24. - [Cit. 2005-10-14].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.554).
  5. POPPY / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 555. - 2005-10-04. - [Cit. 2005-10-14].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.555).
  6. Poppy 1, 2, 3, 4, 5 / G. Krebs. - Gunter's Space Page. - 2005-10-09. - [Cit. 2005-10-14].     (http://space.skyrocket.de/doc_sdat/poppy-1.htm).
  7. Poppy 6, 7 / G. Krebs. - Gunter's Space Page. - 2005-10-09. - [Cit. 2005-10-14].     (http://space.skyrocket.de/doc_sdat/poppy-1.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-03 19:35:19 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek