1964-073A - Mariner 3

Název objektu Mariner 3
SSC 923
Start1964-11-05 19:22:05 UT, Eastern Test Range, Atlas Agena D 2L
Stav objektuna heliocentrické dráze, již nesledován
Očekávaná životnost na drázeneomezená
Provozovatel USA, NASA-OSSA
USA, NASA-JPL
VýrobceUSA, NASA-JPL
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost260 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
64-11-09 H 0.52° 448 d 0.983 AU 1.311 AU  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Planetární sonda. Vyvinula ji a provozuje NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná planetární sonda. Základem konstrukce je nízký osmiboký hranol, přecházející na jedné straně v komolý kužel. K tomuto hranolu jsou do kříže připevněny čtyři panely slunečních baterií (délka 1.8 m, šířka 0.9 m, plocha 7 m2, 28 224 křemíkových článků), které dodávají 640 až 650 W elektrické energie v blízkosti Země a 310 W v oblasti Marsu. Panely se rozevírají po oddělení sondy od nosné rakety, do té doby je zařízení napájeno z chemických AgZn akumulátorových zdrojů s kapacitou 1200 Wh, akumulátory se rovněž používají v průběhu manévrování sondy a jako záloha. Na konci panelů slunečních baterií jsou upevněna tlaková kormidla, každé o ploše 0.65 m2, která využívají tlaku slunečního záření k udržení orientace osy sondy ve směru ke Slunci s přesností ±2°. Na bocích panelů je umístěno 12 trysek stabilizačního systému na stlačený dusík. Opravy dráhy zajišťuje raketový motor o tahu 222 N na jednosložkové KPL (hydrazin) umístěný na spodní části sondy. Lze jej dvakrát zažehnout a změnit rychlost sondy o 0.2 až 80 m/s. Informace o orientaci se získávají z čidel Slunce, Země, Marsu a hvězdy Canopus. Sonda nese vědecká vybavení o hmotnosti 30 kg. Na základně sondy je umístěno na otáčivé plošině veškeré vědecké vybavení :

Aparatura je uvedena v činnost bezprostředně po oddělení sondy od nosné rakety a zůstává v provozu po celou dobu letu. Snímky a vědecká měření získaná v průběhu průletu kolem planety jsou zaznamenávána magnetopáskovou pamětí a jsou později odvysílána na Zemi. Spojovací systém používá tyčovou všesměrovou anténu pro první dvě třetiny letu a směrovanou parabolickou anténu o průměru 1.168 m. Vysílání probíhá v pásmu S.. Palubní počítač umožňuje přepnutí ze směrované na všesměrovou anténu pokud přijímač sondy nezachytí signál ze Země do 24 hodin. Výsledky vědeckých a technických měření (kromě televizních snímků) se vysílají v reálném čase rychlostí 33.3 bit/s v malé vzdálenosti od Země, později rychlostí 8.3 bit/s. Vyslání jednoho snímku (200 řádků, cca 250 kbit) ze záznamu od Marsu trvá přibližně 8 hodin 21 minut. Systém tepelné regulace používá pasivní ochrany pomocí krytí vícevrstvou mylarovou fólií a automaticky ovládané žaluzie. Teplota zařízení je udržována v rozmezí +13 °C až +30 °C.

Předchozí sondou této řady je jiného typu Mariner 2 (1962-041A), další sondou této řady je Mariner 4 (1964-077A).

Průběh letu

Datum Událost
1964-11-05 19:22:05 UT: Vzlet. V průběhu vzletu se neoddělil aerodynamický kryt. Na sondě nemohly být rozvinuty sluneční baterie a po vyčerpání akumulátorů přestal Mariner brzy vysílat. Sonda se pohybuje po heliocentrické dráze, která neprotíná dráhu Marsu.

Literatura

  1. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
  2. Let k Marsu / M. Špíšek. - Letectví a kosmonautika 1965 [5] 150-153.
  3. Projekt Mariner / A. Havlíček. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/USA/MARINER.HTM).
  4. Projekt Mariner / A. Havlíček. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/USA/MARINER.HTM).
  5. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Mariner 3. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?64-073A).
  6. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1961 / A. N. Winterbottom, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 13:33:40 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - A. Havliček, Antonín Vítek