1963-053A (βε1) - Explorer 19

Název objektuExplorer 19
Air Density 2
ADE-B [=Air Density Explorer]
S-56B [=Science]
SSC 714
Start1963-12-19 18:49:25 UT, Western Test Range, Scout X4
Stav objektuzanikl v atmosféře
Zánik1981-05-10
Životnost6351 den, tj. 17.39 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSSA
VýrobceUSA, NASA-OSSA
Kategorievědecká družice
Hmotnost7 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
63-12-19.8 G 78.62° 115.93 min 590 km 2394 km RAE.
63-12-19.84 G 78.62° 115.47 min 582 km 2372 km  
63-12-21.20 G 78.62° 115.79 min 592 km 2390 km  
63-12-23.05 G 78.62° 115.82 min 597 km 2388 km  
64-01-06.78 G 78.61° 115.74 min 588 km 2390 km  
64-01-09.84 G 78.60° 115.79 min 598 km 2384 km  
64-02-22.44 G 78.60° 115.73 min 592 km 2385 km  
64-02-22.71 G 78.58° 115.78 min 593 km 2389 km  
64-03-21.44 G 78.64° 115.72 min 597 km 2379 km  
64-05-25.15 G 78.63° 115.65 min 608 km 2362 km  
64-06-26.84 G 78.62° 115.59 min 595 km 2369 km  
64-09-15.45 G 78.63° 115.53 min 594 km 2365 km  
64-12-03.90 G 78.65° 115.46 min 611 km 2342 km  
65-03-04.20 G 78.65° 115.38 min 620 km 2325 km  
65-05-14.28 G 78.64° 115.32 min 635 km 2305 km  
65-06-18.29 G 78.66° 115.25 min 619 km 2314 km  
66-01-27.04 G 78.66° 115.10 min 660 km 2260 km  
67-01-01.19 G 78.71° 114.55 min 685 km 2186 km  
68-01-04.25 G 78.77° 113.44 min 747 km 2023 km  
68-01-09.4 G 78.76° 113.48 min 749 km 2022 km RAE.
69-01-17.10 G 78.85° 112.82 min 842 km 1870 km  
70-01-03.66 G 78.91° 112.54 min 922 km 1764 km  
71-01-03.59 G 78.95° 112.27 min 944 km 1718 km  
72-01-01.59 G 78.92° 112.04 min 875 km 1766 km  
72-02-01.0 G 78.90° 112.02 min 871 km 1770 km RAE.
73-01-04.20 G 78.84° 111.65 min 774 km 1831 km  
73-12-31.62 G 78.76° 111.29 min 717 km 1855 km  
75-01-01.13 G 78.74° 110.93 min 712 km 1827 km  
76-01-02.00 G 78.80° 110.75 min 763 km 1759 km  
77-01-01.45 G 78.86° 110.68 min 830 km 1686 km  
78-01-01.89 G 78.90° 110.60 min 875 km 1633 km  
79-01-01.88 G 78.87° 110.18 min 832 km 1638 km  
80-01-01.20 G 78.80° 108.21 min 734 km 1554 km  
80-07-01.70 G 78.78° 105.91 min 679 km 1395 km  
80-12-31.09 G 78.76° 102.95 min 656 km 1141 km  
81-02-19.37 G 78.76° 101.82 min 650 km 1039 km  
81-04-07.51 G 78.75° 99.75 min 631 km 863 km  
81-05-03.48 G 78.72° 96.05 min 548 km 591 km  
81-05-10.32 G 78.67° 90.11 min 259 km 301 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice pro výzkum atmosféry. Vyrobilo a provozovalo NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Balónová družice tvaru koule o průměru 3.66 m, která byla nafukována na oběžné dráze. Byla vyrobena z několika střídajících se vrstev hliníkové a plastové fólie. Na vnější hliníkové fólii byly pravidelně rozmístěny tečky bílé barvy o průměru 51 mm pro pasivní tepelnou regulaci. Rádiomaják pracující na frekvenci 136.620 MHz a napájený čtyřmi fotovoltaickými články byl umístěn na povrchu družice. Jeho anténu tvořily vzájemně izolované polokoule balónové družice. Jednalo se o druhou družici pro studium hustoty atmosféry.

Předchozí družicí této řady je Explorer 18 (1963-046A), následující Explorer S-66 se nedostala 1964-03-19 pro havárii nosné rakety Delta B na oběžnou dráhu. Následující úspěšně vypuštěnou je Explorer 20 (1964-051A).

Průběh letu

Datum Událost
1963-12-19 18:49:25 UT: Vzlet.
Apogeum dráhy bylo nižší než plánované. Radiomaják neměl dostatek energie, aby byl zachycen pozemními sledovacími stanicemi a tak družici bylo možné sledovat pouze sítí Baker-Nunnových kamer.
1981-05-10 Družice zanikla v hustých vrstvách atmosféry.

Literatura

  1. AD-A. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2009-11-23. - [Cit. 2010-05-08].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1963-053A).

------
Datum poslední úpravy: 2010-05-08 16:55:35 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Lubor Lejček, Antonín Vítek