1962-047A (αψ1) - Tiros 6

Název objektuTiros 6 [=Television and Infra-Red Observation Satellite]
Tiros F2
A-51 [=Applications]
SSC 397
Start1962-09-18 08:52:00 UT, Eastern Test Range, Delta DM 19
Stav objektuna geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze80 r.
ProvozovatelUSA, NASA-GSFC
VýrobceUSA, RCA
Kategoriemeteorologická družice
Hmotnost127 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
62-09-19.4 G 58.32° 98.73 min 686 km 713 km  
96-08-23.13 G 58.31° 97.57 min 635 km 650 km  
99-01-07.95 G 58.31° 97.54 min 629 km 653 km  
99-11-12.54 G 58.31° 97.49 min 628 km 650 km  
00-05-18.93 G 58.31° 97.43 min 625 km 646 km  
00-11-13.06 G 58.31° 97.38 min 631 km 635 km  
01-06-09.30 G 58.31° 97.32 min 624 km 637 km  
01-11-17.23 G 58.31° 97.27 min 617 km 640 km  
02-03-01.47 G 58.31° 97.21 min 620 km 631 km  
02-09-21.09 G 58.31° 97.15 min 611 km 634 km  
03-04-26.28 G 58.31° 97.10 min 609 km 631 km  
05-06-09.97 G 58.31° 97.04 min 607 km 627 km  
08-01-01.48 G 58.31° 97.02 min 613 km 620 km  
11-01-01.08 G 58.31° 97.00 min 612 km 618 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Meteorologická družice. Vyrobila ji firma Radio Corp. of America (RCA), Astro Electronics Div. (nyní Lockheed Martin Missiles & Space), Valley Forge, PA (USA) ve spolupráci se střediskem NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA), které je též provozovatelem pro U.S. Weather Bureau (nyní NOAA), Washington, DC (USA), zodpovědné za zpracování meteorologických informací.

Rotací stabilizovaná družice tvaru osmnáctibokého hranolu o průměru 1.07 m a výšce 0.559 m sestává z vyztužené podstavy, na níž jsou umístěny subsystémy, a krytu. Elektrická energie se získává z přibližně 9200 křemíkových fotovoltaických článků o velikosti 10 až 20 mm instalovaných na bocích i horní části krytu družice a dobíjejících 21 NiCd baterií. Družice je vybavena následujícími přístroji:

Pro příjem povelů je družice vybavena jednoduchou monopólovou anténou vyčnívající z horní části krytu. Vědecká data jsou vysílána v reálném čase nebo ze záznamu z palubního magnetofonu v obdobích, kdy je družice v dosahu pozemních sledovacích stanic prostřednictvím dvojice křížových dipólových antén směřujících dolů a diagonálně z podstavy. Původní rotace přibližně 135 ot/min se po uvedení na dráhu snižuje despinovým zařízením sestávajícím ze dvou závaží na lanku, které se posléze oddělují. Na obvodu podstavy se dále nacházejí 3 opačně orientované páry raketových motorků na TPL, kterými se upravuje rotace družice na hodnotu 8 až 12 ot/min. Pro udržování orientace rotační osy v prostoru s přesností 1 až 2° slouží systém QOMAC [=Quarter-Orbit Magnetic Attitude Control] využívající interakce zemského magnetického pole s cívkou tvořenou 250 závity drátu navinutého na vnějším povrchu družice. Jako záložní systém slouží plynové trysky.

Družice se pohybuje po polární dráze.

Předchozí družicí této řady je Tiros 5 (1962-025A), následující je Tiros 7 (1963-024A).

Průběh letu

Datum Událost
1962-09-18 08:52:00 UT: Vzlet.
1962-11-29 Přestala fungovat středoúhlá kamera.
1963-10-21 Přestala fungovat širokoúhlá kamera a družice byla krátce poté deaktivována. Během aktivní životnosti bylo na Zemi předáno 68 557 snímků oblačnosti.

Literatura

  1. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
  2. The TIROS Program. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2000. - [Cit. 2001-11-05].     (http://www.earth.nasa.gov/history/tiros/tiros.html).
  3. Listy z historie : Tiros / P. Knap. - Letectví a kosmonautika 53 [6] 213-214 (1977).
  4. NOAA's Environmental Satellites: A History. - Suitland, MD : NOAA-NESDIS, 2000. - [Cit. 2001-11-05].     (http://www.nesdis.noaa.gov/historyofsats.html).
  5. Tiros Satellite Bibliography. - Washington, DC : 2000. - [Cit. 2001-11-05].     (http://www.lib.noaa.gov/edocs/tirosbib.html).
  6. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Tiros 6. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?62-047A).

------
Datum poslední úpravy: 2011-01-16 17:50:22 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek