1960-007B (η2) - Solrad 1

Název objektuSolrad 1 [=Solar Radiation]
Sunray 1
GRAB-1 [=Galactic Radiation And Background]
SR-1 [=Solar Radiation]
SSC 46
Start1960-06-22 05:54 UT, Eastern Test Range, Thor Ablestar [DM-12A]
Stav objektuna geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze80 r.
ProvozovatelUSA, NRL
VýrobceUSA, NRL
Kategoriedružice pro elektronický průzkum; vědecká družice
Hmotnost19 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
60-06-22.3 G 66.69° 101.66 min 614 km 1061 km  
62-02-19.19 G 66.71° 101.57 min 618 km 1048 km  
63-10-25.74 G 66.69° 101.61 min 613 km 1056 km  
63-10-25.74 G 66.69° 101.55 min 611 km 1053 km  
64-02-02.43 G 66.69° 101.59 min 615 km 1053 km  
67-01-04.16 G 66.69° 101.57 min 612 km 1054 km  
68-04-18.71 G 66.70° 101.51 min 614 km 1047 km  
70-10-18.05 G 66.70° 101.41 min 616 km 1035 km  
75-01-02.76 G 66.70° 101.34 min 614 km 1030 km  
78-01-08.84 G 66.70° 101.31 min 608 km 1033 km  
79-09-12.42 G 66.69° 101.21 min 602 km 1030 km  
80-05-12.02 G 66.70° 101.11 min 611 km 1011 km  
81-03-13.99 G 66.70° 101.01 min 601 km 1012 km  
81-11-21.57 G 66.69° 100.91 min 607 km 996 km  
83-04-23.32 G 66.70° 100.81 min 606 km 988 km  
86-01-03.47 G 66.70° 100.76 min 605 km 984 km  
89-03-19.02 G 66.71° 100.66 min 595 km 985 km  
89-12-25.01 G 66.69° 100.56 min 603 km 967 km  
90-11-26.88 G 66.69° 100.46 min 595 km 965 km  
91-07-18.15 G 66.70° 100.36 min 597 km 954 km  
92-03-05.18 G 66.69° 100.26 min 590 km 952 km  
96-01-01.13 G 66.69° 100.16 min 587 km 945 km  
99-01-08.00 G 66.69° 100.12 min 591 km 937 km  
99-12-03.25 G 66.69° 100.06 min 586 km 937 km  
00-06-03.82 G 66.69° 100.00 min 591 km 926 km  
00-11-12.82 G 66.69° 99.95 min 593 km 919 km  
01-07-28.50 G 66.69° 99.89 min 585 km 922 km  
01-11-30.30 G 66.69° 99.84 min 591 km 911 km  
02-03-29.68 G 66.69° 99.78 min 590 km 907 km  
02-11-22.67 G 66.69° 99.72 min 582 km 909 km  
03-11-06.93 G 66.69° 99.67 min 581 km 905 km  
06-01-01.90 G 66.69° 99.63 min 588 km 893 km  
09-01-02.48 G 66.69° 99.61 min 583 km 896 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice pro elektronický průzkum s doplňujícím vědeckým vybavením. Postavila ji a provozuje Naval Research Laboratory (NRL), Washington, DC (USA).

Družice pod krycím názvem GRAB nesla citlivé přijímače pro registraci elektronických signálů pocházejících z území SSSR a dalších zemí komunistického bloku, zejmna pak ke zjišťování charakteristik radiolokátorů. Získaná data předávala na přijímací stanice rozmístěné po celém světě. Odtud byla na magnetických páskách dopravena do NRL, kde byla technicky zpracována a předána k analýze National Security Agency (NSA), Fort Meade, MD (USA) a Strategic Air Command (SAC), Offutt Air Force Base, OM-NB (USA).

Dále družice nesla přístroje pro studium slunečního záření, zejména v oboru rentgenového záření.

Program byl odtajněn 1998-06-18.

První družice této řady. Další úspěšně vypuštěnou družicí je GRAB-3 (1961-015B).

Průběh letu

Datum Událost
1960-06-22 05:54 UT: Vzlet.

Literatura

  1. GRAB - Galactic RAdiation and Background : World's First Reconnaissance Satellite. - Washington, DC : NRL, 2005. - [Cit. 2005-10-14].     (http://ncst-www.nrl.navy.mil/HomePage/GRAB/GRAB.html).
  2. SOLRAD/GRAB. - Washington, DC : NRL. - 2002-10-15. - [Cit. 2005-10-14].     (http://www.nrl.navy.mil/content.php?P=SOLRAD).
  3. Solrad 1, 2, 3, 4A, 4B - Grab (Dyno) / G. Krebs. - Gunter's Space Page. - 2005-10-09. - [Cit. 2005-10-14].     (http://space.skyrocket.de/doc_sdat/solrad-1.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-03 19:34:11 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek