1960-003B (γ2) - Transit 1B

Název objektu Transit 1B
SSC 31
Start1960-04-13 12:02 UT, Eastern Test Range, Thor Ablestar [DM-21A]
Stav objektuzanikl v atmosféře
Zánik1967-10-05.25
Životnost2730.75 dne, tj. 7.48 roku
ProvozovatelUSA, US Navy
VýrobceUSA, APL
Kategorienavigační družice
Hmotnost121 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
60-04-13.5 G 51.28° 95.81 min 373 km 748 km  
67-09-28.0 G 51.21° 89.38 min 225 km 265 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Navigační družice. Zkonstruovala ji a postavila Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel, MD (USA). Provozovatelem je Department of Defense (DoD), Dept. of the Navy, Washington, DC (USA).

Rotací stabilizovaná navigační družice tvaru koule o průměru 0.914 m, na jejímž rovníku je instalován pás slunečních baterií, dobíjejících Ag a NiCd akumulátorové baterie. Pro snížení počáteční rychlosti rotace 168 ot/min je satelit vybaven despinovým zařízením, sestávajícím z dvojice závaží na ocelových drátech, které jsou vysouvány, dokud otáčky neklesnou pod 10 ot/min. Družice je určena pro stanovení polohy lodí, ponorek a letadel, vybavených potřebnou aparaturou. Vyhodnocení probíhá na principu znalosti polohy družice a přesného měření frekvence přijímaných signálů. Anténa je provedena jako stříbrný pruh tvaru logaritmické spirály nanesený na sklolaminátový plášť družice. Přístrojové vybavení je tvořeno dvojicí vysoce stabilních oscilátorů, které ovládají frekvence čtyř vysílačů o výkonu 100 mW (54, 216, 162 a 324MHz). Hlavní navigační aparatura je doplněna detektorem infračerveného záření pro zjišťování zemského albeda a snímači teploty (údaje se vysílají dalším vysílačem na frekvenci 108.03 MHz).

První úspěšně vypuštěná družice této řady. Bezprostředně předcházející družice Transit 1A se 1959-09-17 pro havárii nosné rakety nedostala na oběžnou dráhu. Další družicí této řady je Transit 2A (1960-007A).

Průběh letu

Datum Událost
1960-04-13 12:02:00 UT: Vzlet.
Plánovaná kruhová dráha nebyla dosažena, čímž se snížila životnost družice.
Po navedení na dráhu a oddělení od 2. st. rakety (1960-003A) se od družice oddělila nefunkční maketa další družice (1960-003C), čímž byla demonstrována možnost vypouštění více družic najednou.
1960-04-16 Konec práce detektoru albeda.
1960-06-19 Přestal pracovat vysílač na 54 MHz.
1960-07-12 Přestaly pracovat poslední dva vysílače. Let družice splnil očekávání a potvrdil správnost koncepce navigačních družic.

Literatura

  1. Transit / M. Wade. - Encyclopedia Astronautica. - 1999-06-10. - [Cit. 2002-01-19].     (http://www.friends-partners.ru/partners/mwade/project/transit.htm).
  2. Listy z historie : Transit 1A a 1B / P. Knap. - Letectví a kosmonautika 48 [7] 278 (1972).
  3. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Transit 1B. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 1999-02-24. - [Cit. 2002-01-19].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/tmp/1960-003B.html).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 21:18:00 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek