Online registrace ke členství pro vzdálený přístup k EIZ

Žádost o registraci do Knihovny Akademie věd ČR ke vzdálenému přístupu k elektronickým informačním zdrojům.

Pracovníci AV ČR jsou povinni uvést svou pracovní e-mailovou adresu (s doménou ústavu AV ČR).

Adresa trvalého bydlišště nebo pobytu na území ČR


Přiložte kopii platného průkazu totožnosti (občanský průkaz/povolení k pobytu na území ČR).UPOZORNĚNÍ: Tento formulář sloužží pouze fyzickým osobám; registrační poplatek musí být uhrazen z bankovního účtu vedeného na jméno žžadatele. Pro fakturaci na firmu či jinou osobu je potřeba využžít korespondenční registraci prostřednictvím České poššty.


* KNAV je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, osobní údaje uživatelů a návštěvníků zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů)