Úvod » Služby » Výpůjční služby » Volně přístupný fond ve studovně

Volně přístupný fond ve studovně

Volně přístupné prezenční fondy lze studovat pouze v knihovně. Pro využití těchto fondů je potřeba být registrovaným uživatelem knihovny nebo návštěvníkem s jednodenní vstupenkou.

Umístění fondů ve studovně:

Prezenční fond – OBORY na galerii

 • I 01 – Věda a výzkum
 • I 02 – Mezinárodní organizace
 • I 03 – Filozofie
 • I 04 – Teologie
 • I 05 – České a slovenské dějiny
 • I 06 – Světové dějiny, etnologie
 • I 07 – Český jazyk a literární věda
 • I 08 – Světové jazyky a literární věda
 • I 09 – Výtvarné umění
 • I 10 – Hudba, divadlo, film
 • I 11 – Stát a právo
 • I 12 – Ekonomické vědy
 • I 13 – Sociologie, politologie

Prezenční fond – OBORY v přízemí

 • I 14 – Psychologie, pedagogika, sport
  I 15 – Knihovnictví a informační věda
 • I 16 – Výpočetní technika
 • I 17 – Matematika
 • I 18 – Fyzika
 • I 19 – Chemie
 • I 20 – Biologie
 • I 21 – Země, vesmír
 • I 22 – Životní prostředí
 • I 23 – Lékařství
 • I 24 – Zemědělství
 • I 25 – Technika

Za oborem Technika jsou zařazeny:

 • Jazykové slovníky (sign. I 00 S)
  Sbírky zákonů (sign. I 00 SbZ)
 • Zahraniční encyklopedie
  České a slovenské encyklopedie
 • Pragensia (sign. I 0P)

Prezenční fond – ČASOPISY v přízemí

 • novější vydání výběru periodik

Prezenční fond – ČASOPISY na galerii

 • kompletní ročníky výběru periodik

Prezenční fond – Oválná studovna

 • Referenční literatura – anglický a německý jazyk, oblast Skandinávie, ugrofinské a románské jazyky
 • Statistické ročenky České republiky (sign. I 00 R CZE) 

Prezenční fond – galerie nad počítačovou studovnou

 • Les Belles Lettres (sign. I 60)
  Libri Prohibiti (sign. X)
 • NATO ASI Series (sign. I NATO)
 • Publikace ústavů AV ČR (sign. AK)

Stáhněte si mapu rozložení volně přístupného fondu ve studovně.