Volně přístupný knihovní fond

Volně přístupný knihovní fond je fond knih a časopisů, které jsou umístěny přímo ve studovně. Veškeré dokumenty tohoto fondu si mohou registrovaní uživatelé s platným členstvím a návštěvníci s jednodenní vstupenkou sami, tedy bez vytvoření požadavku na výpůjčku a součinnosti pracovníků knihovny, zapůjčit na místě samém k prezenční výpůjčce z volně přístupného knihovního fondu.

Registrovaní uživatelé s absenčním členstvím, si mohou navíc vybrané tituly z volně přístupného oborového fondu označeného signaturami I 01–I 25, po připsání na své uživatelské konto, vypůjčit i mimo studovnu. Absenční výpůjčka z volně přístupného knihovního fondu je stvrzována podpisem uživatele na výpůjčním lístku.

Označení dokumentů

Dokumenty určené pouze k prezenční výpůjčce, jsou na hřbetu označeny černým štítkem s bíle natištěnou signaturou, např.: I 13 NEMOZNY, nebo nejsou na hřbetu označeny vůbec a jako „Možnost výpůjčky“ mají v katalogu uvedeno „Hala prezenč.“.

Dokumenty určené k absenční výpůjčce, jsou na hřbetu označeny bílým štítkem s černě natištěnou signaturou, např.: I 14 MOZNY, a jako „Možnost výpůjčky“ mají v katalogu uvedeno „Hala absenčn.“.

Členění volně přístupného knihovního fondu

Volně přístupný knihovní fond je rozdělen na čtyři sbírky:

 • fond publikací ústavů Akademie věd České republiky
 • referenční fond
 • fond časopisů
 • oborový fond

Informace o jednotlivých fondech

FOND PUBLIKACÍ ÚSTAVŮ AKADEMIE VĚD ČR

 • prezenční fond
 • nachází se na galerii nad počítačovou studovnou v pravé části studovny (při pohledu od vchodu)
 • zahrnuje:
  • publikace ústavů Akademie věd ČR (sign. AK)
  • vědecké práce doktorů věd (sign. I 0D)
 • dále jsou zde umístěny:
  • Les Belles Lettres (sign. I 60)
  • Libri Prohibiti (sign. X)
  • NATO ASI Series (sign. I NATO)

REFERENČNÍ FOND

 • prezenční fond
 • nachází se v Oválné studovně v zadní části studovny vpravo (při pohledu od vchodu)
 • zahrnuje:
  • statistické ročenky České republiky (sign. I 00 R CZE)
  • referenční literaturu – anglické, německé, ugrofinské a románské jazyky a oblast Skandinávie

FOND ČASOPISŮ

 • prezenční fond
 • nachází se v zadní části studovny za sochami
 • zahrnuje:
  • kompletní ročníky vybraných časopisů ústavů Akademie věd ČR (galerii)
  • nejnovější ročníky vybraných odebíraných časopisů (přízemí)

OBOROVÝ FOND

 • kombinovaný prezenční a absenční fond
 • nachází se v levé části studovny (při pohledu od vchodu)
 • na galerii zahrnuje obory:
  • věda a výzkum (sign. I 01)
  • mezinárodní organizace (sign. I 02)
  • filosofie (sign. I 03)
  • teologie (sign. I 04)
  • české a slovenské dějiny (sign. I 05)
  • světové dějiny, etnologie (sign. I 06)
  • český jazyk a literární věda (sign. I 07)
  • světové jazyky a literární věda (sign. I 08)
  • výtvarné umění (sign. I 09)
  • hudba, divadlo, film (sign. I 10)
  • stát a právo (sign. I 11)
  • ekonomické vědy (sign. I 12)
  • sociologie, politologie (sign. I 13)
 • v přízemí zahrnuje obory:
  • psychologie, pedagogika, sport (sign. I 14)
  • knihovnictví a informační věda (sign. I 15)
  • výpočetní technika (sign. I 16)
  • matematika (sign. I 17)
  • fyzika (sign. I 18)
  • chemie (sign. I 19)
  • biologie (sign. I 20)
  • země, vesmír (sign. I 21)
  • životní prostředí (sign. I 22)
  • lékařství (sign. I 23)
  • zemědělství (sign. I 24)
  • technika (sign. I 25)
 • dále jsou v přízemí umístěny:
  • jazykové slovníky (sign. I 00 S)
  • sbírky zákonů (sign. I 00 SbZ)
  • české a zahraniční encyklopedie (I 00 E)
  • Pragensia (sign. I 0P)