Volně přístupný knihovní fond

Volně přístupný knihovní fond je fond knih a časopisů, které jsou umístěny přímo ve studovně. Veškeré dokumenty tohoto fondu si mohou registrovaní uživatelé s platným členstvím a návštěvníci s jednodenní vstupenkou sami, tedy bez vytvoření požadavku na výpůjčku a součinnosti pracovníků knihovny, zapůjčit na místě samém do studovny Registrovaní uživatelé s absenčním členstvím, si mohou navíc vybrané tituly z volně přístupného oborového fondu označené na hřbetu bílým štítkem s černě natištěnou signaturou vypůjčit domů; podmínkou je zaevidování výpůjčky na self-checku umístěném u pultu Informací před východem ze studovny.

Členění volně přístupného knihovního fondu

Volně přístupný knihovní fond obsahuje:

 • fond oborové literatury
 • fond časopisů
 • fond publikací pracovišť AV ČR
 • fond encyklopedií

Informace o jednotlivých fondech

FOND OBOROVÉ LITERATURY

 • výběrově k půjčení domů (kombinovaný prezenční a absenční fond)
 • nachází se v levé části studovny (při pohledu od vchodu)
 • zahrnuje výběr odborné literatury rozdělený do 24 oborů dále členěných na dílčí podobory
 • řazení: abecedně podle signatury
 • v přízemí jsou umístěny obory:
  • Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura (sign. 01)
  • Výpočetní technika (sign. 02)
  • Matematika (sign. 03)
  • Fyzika, příbuzné vědy (sign. 04)
  • Chemie, krystalografie, mineralogické vědy (sign. 05)
  • Biologické vědy (sign. 06)
  • Lékařství (sign. 07)
  • Psychologie (sign. 08)
  • Sociologie (sign. 09)
  • Antropologie (sign. 10)
 • na galerii jsou umístěny obory:
  • Filozofie, náboženství (sign. 11)
  • Historie, pomocné historické vědy, biografické studie (sign. 12)
  • Politické vědy (politologie, politika, veřejná správa, vojenství) (sign. 13)
  • Ekonomické vědy, obchod (sign. 14)
  • Právo (sign. 15)
  • Jazyk, lingvistika, literární věda (sign. 16)
  • Umění, architektura, muzeologie (sign. 17)
  • Hudba (sign. 18)
  • Divadlo, film, tanec (sign. 19)
  • Tělesná výchova, sport, rekreace (sign. 20)
  • Výchova, vzdělávání (sign. 21)
  • Technika, technologie, inženýrství (sign. 22)
  • Zemědělství (sign. 23)
  • Geografie, geologie, vědy o Zemi (sign. 24)

FOND ČASOPISŮ

 • půjčujeme jen do studovny (prezenční fond)
 • nachází se v přízemí levé části studovny (při pohledu od vchodu)
 • zahrnuje:
  • tři nejnovější ročníky vybraných českých i zahraničních časopisů
  • kompletní ročníky vybraných časopisů vydávaných pracovišti AV ČR
  • sbírky zákonů (sign. I 00 SbZ)
 • řazení: abecedně podle názvu

FOND PUBLIKACÍ ÚSTAVŮ AKADEMIE VĚD ČR

půjčujeme jen do studovny (prezenční fond)

 • nachází se na galerii nad počítačovou studovnou v pravé části studovny (při pohledu od vchodu)
 • zahrnuje:
  • publikace ústavů Akademie věd ČR (sign. AK)
  • vědecké práce doktorů věd (sign. I 0D)
 • dále jsou zde umístěny:
  • Les Belles Lettres (sign. I 60)

FOND ENCYKLOPEDIÍ

 • půjčujeme jen do studovny (prezenční fond)
 • nachází se v Oválné studovně v zadní části studovny vpravo (při pohledu od vchodu)
 • zahrnuje: všeobecné encyklopedie a ročenky