Samoobslužná počítačová studovna

Uzavření knihovny (2.–31. srpna 2021) omezí poskytování některých služeb. Více informací »

V naší počítačové studovně je k dispozici jeden počítač určený výhradně pro přístup do Digitální knihovny AV ČR a 11 počítačů s přístupem k internetu, vybavených programem Libre Office pro práci s textovými dokumenty, tabulkami, prezentacemi ad., programem  umožňujícím prohlížení a úpravu obrázků a aplikací MyQ  pro černobílý i barevný tisk formátů A4 a A3. Denní limit pro práci v počítačové studovně je 120 minut.

Informace o poskytování této služby, která je určena jak našim registrovaným uživatelům tak návštěvníkům, kteří si zakoupí jednodenní vstupenku s internetem, najdete v Knihovním řádu. Samoobslužná počítačová studovna je přístupná bez předchozí rezervace a její využití není zpoplaněno.

Návštěva počítačové studovny

 • po příchodu se rovnou posaďte k vybranému volnému počítači
 • přihlaste se jako do svého uživatelského konta nebo údaji z jednodenní vstupenky s internetem
 • přihlášením zahájíte čerpání Vašeho denního limitu
 • 10 a 3 minuty předem budete hláškou na monitoru upozorněni na blížící se vyčerpání denního limitu
 • v okamžiku vyčerpání limitu budete automaticky odhlášeni

Odhlásit a znovu přihlásit k počítači se až do doby vyčerpání limitu nebo konce provozní doby studovny můžete kdykoli. V okamžiku ručního i automatického odhlášení při vyčerpání denního limitu nebo na konci provozní doby dojde k ukončení Vaší práce na počítači a smazání veškerých stop po Vaší činnosti.

Data jsou smazána kompletně, automaticky a nezvratně. Svou práci si tedy nezapomínejte průběžně ukládat na vlastní USB disk, zasílat e-mailem nebo tisknout.

Přenosová rychlost

Přenosová rychlost je optimalizovaná pro využívání připojení ke zpřístupnění volně dostupných dat vědeckého charakteru na internetu a využívání elektronických informačních zdrojů knihovny. Studijní materiály s velkým datovým objemem (např. video) se mohou stahovat i několik desítek minut.

Jak na práci v počítačové studovně

Ukládání dat

Stahovaná data jsou na počítači ukládána pouze dočasně do okamžiku odhlášení. Pro dočasné ukládání je jako výchozí přednastavena složka „Downlod“. K trvalému uložení dat musíte použít vlastní USB disk.

V okamžiku ručního i automatického odhlášení při vyčerpání denního limitu nebo na konci provozní doby dojde ke smazání veškerých stop po Vaší činnosti. Data, která si neuložíte na vlastní USB disk budou smazána kompletně, automaticky a nezvratně.

Tisk

 • U výpůjčního pultu vložte kredit na své konto nebo si půjčte čip.
 • Zvolte žádané parametry tisku (počet stran, černobíle/barevně atd.).
 • Pro černobílý tisk vyberte v dialogovém okně pro tisk tiskárnu „print-BW-cernobily“.
 • Pro barevný tisk vyberte v dialogovém okně pro tisk tiskárnu „print-color-barevny“.

Ve spodní nabídce zvolte  pro otevření aplikace sloužící k tisku dokumentů.

 1. Tiskové úlohy si zobrazte volbou „Aktualizovat“.
  Označte úlohy, které chcete tisknout.
  Zvolte „Vytisknout úlohy“.
  Zadejte své přihlašovací jméno, tj. číslo čtenářského průkazu nebo číslo čárového kódu čipu pro tisk.

Odeslané úlohy si vytiskněte na samoobslužné tiskárně u fondu časopisů.

Nastavení tisku

V programu Libre Office

 • Pro jednostranný tisk vyberte v dialogovém okně pro tisk v záložce „Page Setup“ variantu „One Sided“.
 • Pro oboustranný tisk vyberte v dialogovém okně pro tisk v záložce „Page Setup“ variantu „Long Edge (standard)“ pro tisk dokumentu na výšku nebo „Short Edge (flip)“ pro tisk dokumentu na šířku.