Individuální studovny

Sníte o svém vlastním prostoru v naší knihovně? Takovém, ve kterém kromě Vás nikdo nebude a kde si můžete nechat svoje věci, které jinak stále přenášíte sem tam? Pak si najměte jednu z osmi individuálních studoven.

Informace o poskytování této služby, která je určena výhradně našim registrovaným uživatelům, najdete v Knihovním řádu. Nájem individuální studovny je zpoplatněn a je nutné si jej rezervovat.

Co nabízíme

 • uzamykatelný prostor s jedním studijním místem určený ke krátkodobému nájmu
 • možnost užívání studovny po celou dobu otevření knihovny
 • nájem na jeden, pět nebo dvacet otevíracích dní
 • zrušení rezervace až do 9 hodin dne, který jste zvolili za začátek doby nájmu

Co požadujeme

 • dodržování Knihovního řádu
 • platné členství se čtenářským průkazem
 • vyrovnání veškerých závazků vůči KNAV před převzetím studovny
 • dodržení stanoveného termínu začátku a konce nájmu

Rezervace nájmu

Nájem si můžete rezervovat výhradně prostřednictvím rezervačního systému ve Vašem uživatelském kontě. Rezervační systém je pro dané datum otevřen 14 dní  předem a ukončen v 8.30 hodin. Jednodenní rezervaci lze u výpůjčního pultu učinit i během dne v rámci otevíracích hodin knihovny.

Zrušení rezervace

Rezervaci můžete zrušit až do 9 hodin dne, který jste zvolili za začátek doby nájmu, opět výhradně prostřednictví rezervačního systému ve Vašem uživatelském kontě. Zrušení rezervace nájmu není zpoplatněno; pokud jste již uhradili poplatek za nájem, bude Vám převeden zpět a individuální studovnu uvolníme pro další rezervace.

Po otevření knihovny v den, který jste zvolili za začátek doby nájmu, je pro Vás individuální studovna již připravena k převzetí a Vaši rezervaci považujeme za závaznou.

Nájem studovny

Při nedodržení stanoveného termínu uhrazení poplatku za nájem nebo termínu převzetí individuální studovny uvolníme tento prostor dalším zájemcům a budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % poplatku za nájem individuální studovny.

Úhrada poplatku

Poplatek uhraďte nejpozději do 17.30 hodin dne, který jste zvolili za začátek  doby nájmu buď online platební kartou prostřednictvím Vašeho uživatelského konta, nebo platební kartou či hotově u výpůjčního pultu.

Začátek nájmu

převzetí Vámi rezervované studovny se dostavte k výpůjčnímu pultu nejpozději v 17.30 hodin dne, který jste zvolili za začátek  doby nájmu.

Co požadujeme

 • dodržení stanoveného termínu převzetí individuální studovny
 • předložení Vašeho čtenářského průkazu
 • vyrovnání všech Vašich závazků vůči knihovně, tj. vrácení případných absenčně výpůjčených dokumentů, u nichž již uplynula stanovená výpůjční lhůta; úhradu případných poplatků za opožděné vrácení dokumentu; úhradu poplatku za nájem apod.

Ukončení nájmu

předání Vámi rezervované studovny se dostavte k výpůjčnímu pultu nejpozději v 17.30 hodin dne, který jste zvolili za konec  doby nájmu. V případě potřeby můžete nájem ukončit předčasně.

Co požadujeme

 • dodržení stanoveného termínu předání individuální studovny
 • předání nepoškozené a vyklizené studovny spolu s nepoškozeným klíčem
 • Vaši přítomnost při kontrole najaté individuální studovny

Při nedodržení stanoveného termínu předání individuální studovny a vrácení klíče uvolníme studovnu dalším zájemcům a budeme Vám účtovat poplatky za zakoupení a výměnu zámku.

 


 

Jak rezervovat nájem individuální studovny

 • přihlaste se do uživatelského konta
 • vyberte možnost Rezervační systém – studovny
 • zvolte číslo studovny, odkdy a na jak dlouho si chcete studovnu najmout
 • potvrďte tlačítkem rezervovat

Před potvrzením rezervace nájmu se seznamte s pravidly nájmu a jeho závaznými termíny a odsouhlaste jejich dodržení. Vše potvďte tlačítkem závazně rezervovat. Přijetí rezervace Vám potvrdíme automaticky odeslaným e-mailem, ve kterém budou uvedena i přesná a závazná data začátku a konce nájmu.

Převzetí a výpůjčka individuální studovny

Pracovníci knihovny Vám vypůjčí klíč od individuální studovny a jeho výpůjčku načtou na Vaše uživatelské konto; výpůjčku klíče stvrzujete svým podpisem na výpůjčním lístku. V rezervované individuální studovně Vás pak pracovník knihovny seznámí s jejím stavem a pravidly užívání najatého prostoru. Poté spolu podepíšete předávací protokol a individuální studovna Vám bude předána k užívání.

Předání a vrácení individuální studovny

Pracovníci knihovny od Vás po kontrole najaté individuální studovny převezmou klíč a u výpůjčního pultu odepíší jeho výpůjčku z Vašeho uživatelského konta. Případné vystavení potvrzení o vrácení klíče si vyžádejte při jeho předání pracovníkovi knihovny. Nájem individuální studovny je ukončen řádným a včasným předáním nepoškozené individuální studovny spolu s nepoškozeným klíčem a odepsáním jeho výpůjčky z Vašeho uživatelského konta pracovníky knihovny.

V případě, že při převzetí individuální studovny pracovník knihovny zjistí, že došlo k poškození jejího zařízení, budeme Vám účtovat veškeré náklady spojené s jeho opravou, a až do doby vyrovnání všech závazků zablokujeme Vaše uživatelské konto a nebudeme Vám poskytovat žádné naše služby.

Předčasné ukončení nájmu individuální studovny

Nájem můžete u výpůjčního pultu ukončit i kdykoli v době jeho trvání. Stačí, když Vaši žádost sdělíte nejpozději v 17.30 hodin pracovníkům knihovny, aby byl dostatek času k převzetí studovny a vrácení klíče. Nájem individuální studovny je ukončen řádným a včasným předáním nepoškozené individuální studovny spolu s nepoškozeným klíčem a odepsáním jeho výpůjčky z Vašeho uživatelského konta pracovníky knihovny.

V případě, že nájem bude předčasně ukončen na Vaši žádost, budeme považovat dobu nájmu za řádně vyčerpanou a uhrazený poplatek Vám nebudeme ani z části převádět zpět.