Rešeršní a referenční služby

Letní provozní doba

V termínu 28. 7.–9. 9. 2018 budou služby poskytovány v omezeném rozsahu; o konkrétní možnosti využití služby v tomto období se informujte e-mailem: reserse@knav.cz.

 


 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • zpracování rešeršních požadavků z databází dostupných v KNAV a z Internetu;
  • rešerše tematické, autorské, vyhledávání časopisů, citační analýzy z databází Web of Knowledge a SCOPUS;
  • zjišťování Impact Factoru z Journal Citation Reports (z databáze JCR i z tištěné verze);
  • vyhledávání Hirsch-indexu z databází Web of Science a SCOPUS;
  • poradenská a konzultační činnost týkající se databází;
  • rešerše z fondu Knihovny AV ČR, kartotéky KENCI (kartotéka encyklopedických informací) a z Internetu;
  • vyhledávání věcných a biografických informací.