Rešeršní a referenční služby

Uzavření knihovny v létě 2020 omezí poskytování některých služeb. Více informací »

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • citační analýzy z databází Web of Knowledge a SCOPUS;
  • zjišťování Impact Factoru z Journal Citation Reports (z databáze JCR i z tištěné verze);
  • vyhledávání Hirsch-indexu z databází Web of Science a SCOPUS;
  • poradenská a konzultační činnost týkající se databází.