Rešerše

Rešeršní a referenční služby nebudou poskytovány 5. 7.–9. 7. 2017.
V termínu 29. 7.–10. 9. 2017 budou poskytovány v omezeném rozsahu; o konkrétní možnosti využití služby v tomto období se informujte e-mailem: reserse@knav.cz.


 • Rešeršní a referenční služby:
  PhDr. Iva Bartoníčková
 • E-mail: bartonickova@knav.cz
 • Tel.: 221 403 452

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • zpracování rešeršních požadavků z databází dostupných v KNAV a z Internetu;
 • rešerše tematické, autorské, vyhledávání časopisů, citační analýzy z databází Web of Knowledge a SCOPUS;
 • zjišťování Impact Factoru z Journal Citation Reports (z databáze JCR i z tištěné verze);
 • vyhledávání Hirsch-indexu z databází Web of Science a SCOPUS;
 • poradenská a konzultační činnost týkající se databází;
 • rešerše z fondu Knihovny AV ČR, kartotéky KENCI (kartotéka encyklopedických informací) a z Internetu;
 • vyhledávání věcných a biografických informací.