Ptejte se knihovny

KNAV je jednou z více než šedesáti českých knihoven zapojených do projektu „Ptejte se knihovny“. V rámci tohoto projektu, určeného nejširší veřejnosti, zodpovídá zejména dotazy na české a zahraniční biografické údaje ze všech oborů. Odpověď na dotaz je zaslána tazateli e-mailem do dvou pracovních dnů a obsahuje faktografické informace a základní údaje o související literatuře.

www.ptejteseknihovny.cz