Připojení k internetu na vlastním zařízení (WiFi)

  1. Připojte se k WiFi síti s názvem KNAV_S nebo KNAV_S(01).
  2. Zadejte do internetového prohlížeče adresu:
    login.study nebo
    http://login.study nebo
    https://login.lib.cas.cz/cgi-bin/login.cgi
  3. Do zobrazeného přihlašovacího okna zadejte své přihlašovací údaje (číslo čárového kódu Vaší legitimace a heslo).