Přihlášení ke vzdálenému přístupu

Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům KNAV je povolen pouze registrovaným uživatelům s platným členstvím. (Registrace pro vzdálený přístup je možná i bez fyzické návštěvy KNAV, více informací najdete zde.)

Přihlášení ke vzdálenému přístupu

(Jednotlivé obrázky návodu zvětšíte tím, že na ně kliknete.)

1. https://www.lib.cas.cz/eiz/

2. Vzdálený přístup je podmíněn odsouhlasením zásad pro užívání vzdáleného přístupu. Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko „Souhlasím“.

3. Ze seznamu on-line zdrojů vyberte „EZproxy přístup“ databáze, ke které se chcete přihlásit (na obrázku pouze pro příklad vybrána databáze JSTOR).

4. Přihlaste se ke vzdálenému přístupu (pro přihlášení se používá stejné uživatelské jméno a heslo jako do knihovního systému).

Upozornění:
Můžete být upozorněni na problém s certifikátem a vyzváni k potvrzení jeho důvěryhodnosti (podle prohlížeče: vím o co se jedná, přesto pokračovat, získat certifikát, povolit výjimku atd.).
Potvrzení důvěryhodnosti certifikátu je nezbytnou podmínkou pro přístup.