Meziknihovní služby pro zahraniční knihovny

 

 

Kontaktní adresa

a) Profil fondu:

  • Knihovna AV ČR, v. v. i., je jednou z největších odborných knihoven v České republice. KNAV shromažďuje a spravuje fond domácí a zahraniční literatury i dalších informačních pramenů průřezově ze všech vědních oborů. V současné době je ve fondu KNAV přibližně milion svazků odborné a vědecké literatury z domácí i zahraniční produkce včetně cca 24 000 svazků historických knižních sbírek. KNAV zajišťuje výpůjčky a kopie z dokumentů fondu KNAV, či zprostředkovaně z fondů knihoven ústavů AV ČR zahraničním knihovnám.

b) Knihy:

Výpůjční lhůta:

  • obvykle 1 měsíc + 5 dnů na poštovní přepravu
  • prolongace je výjimečně možná pouze podle statutu knihovny, ze které je publikace vypůjčena

Cena za 1 výpůjčku:

Slovensko1 IFLA Voucher / 8 EUR
Evropa1 IFLA Voucher / 10 EUR
zámoří2 IFLA Voucher / 16 EUR

c) Články:

Cena za kopie:

Slovensko1 ×A4 jednostranná kopie2 Kč
Slovenskooboustranná kopie3 Kč
Evropa1-10 stran1 IFLA Voucher / 8 EUR
zámoří1-10 stran2 IFLA Voucher / 16 EUR
Evropa / zámoří+ každých dalších započatých 10 stran0,5 IFLA Voucher / 4 EUR

d) Podmínky

Poštovné:

  • účtováno podle platného ceníku České pošty, v přepočtu IFLA Voucher nebo EU

Způsob objednání:

Způsob placení:

  • IFLA Vouchers
  • faktura

Způsob dodání:

  • poštou
  • elektronicky