Meziknihovní služby pro zahraniční knihovny

Uzavření knihovny (2.–31. srpna 2021) omezí poskytování některých služeb. Více informací »

 

 

Kontaktní adresa

a) Profil fondu:

  • Knihovna AV ČR, v. v. i., je jednou z největších odborných knihoven v České republice. KNAV shromažďuje a spravuje fond domácí a zahraniční literatury i dalších informačních pramenů průřezově ze všech vědních oborů. V současné době je ve fondu KNAV přibližně milion svazků odborné a vědecké literatury z domácí i zahraniční produkce včetně cca 24 000 svazků historických knižních sbírek. KNAV zajišťuje výpůjčky a kopie z dokumentů fondu KNAV, či zprostředkovaně z fondů knihoven ústavů AV ČR zahraničním knihovnám.

b) Knihy:

Výpůjční lhůta:

  • obvykle 1 měsíc + 5 dnů na poštovní přepravu
  • prolongace je výjimečně možná pouze podle statutu knihovny, ze které je publikace vypůjčena

Cena za 1 výpůjčku:

Slovensko 1 IFLA Voucher / 8 EUR
Evropa 1 IFLA Voucher / 10 EUR
zámoří 2 IFLA Voucher / 16 EUR

c) Články:

Cena za kopie:

Slovensko 1 ×A4 jednostranná kopie 2 Kč
Slovensko oboustranná kopie 3 Kč
Evropa 1-10 stran 1 IFLA Voucher / 8 EUR
zámoří 1-10 stran 2 IFLA Voucher / 16 EUR
Evropa / zámoří + každých dalších započatých 10 stran 0,5 IFLA Voucher / 4 EUR

d) Podmínky

Poštovné:

  • účtováno podle platného ceníku České pošty, v přepočtu IFLA Voucher nebo EU

Způsob objednání:

Způsob placení:

  • IFLA Vouchers
  • faktura

Způsob dodání:

  • poštou
  • elektronicky