Meziknihovní služby pro uživatele KNAV

Knihovna je do odvolání uzavřena. Více informací »

Všechny meziknihovní služby jsou poskytovány pouze registrovaným čtenářům KNAV – fyzickým osobám s platným čtenářským průkazem (Knihovní řád, čl. 2).

Legislativní dokumenty o poskytování Meziknihovní výpůjční služby naleznete zde.

Elektronické objednávky

 

a) Meziknihovní výpůjční služby (vnitrostátní) – MVS

KNAV zajišťuje výpůjčky ze všech vědních oborů z jiných mimopražských knihoven České republiky, pokud dokument není ve fondu KNAV nebo jiné pražské knihovny.

O obstarání výpůjčky z jiné knihovny než KNAV lze požádat:

Podmínky

 • Uživatel musí mít platný čtenářský průkaz KNAV (viz Knihovní řád).
 • Uživatel si výpůjčku přebírá osobně v Oddělení meziknihovních služeb.
 • O rezervaci nebo převzetí je informován e-mailem nebo telefonicky.
 • Výpůjčky získané z jiných knihoven se zpravidla půjčují absenčně (na zástavu), pokud nestanoví půjčující knihovna jinak.
 • Ztrátu, poškození nebo zničení dokumentů je uživatel povinen neprodlené ohlásit KNAV a má povinnost nahradit škodu ve stanovené lhůtě (viz Knihovní řád).

Poplatky

 • Uživatel hradí za výpůjčky náklady stanovené dodávající knihovnou a dále poštovné za vrácení dokumentu (viz Ceník služeb a poplatků KNAV).
 • Úhrada se provádí v hotovosti v pokladně KNAV (při osobním převzetí výpůjčky).

Kontakt

 

b) Reprografické služby – MRS

Kopie dokumentů

 • KNAV zajišťuje kopie dokumentů ze všech vědních oborů z jiných knihoven České republiky, pokud dokument není ve fondu KNAV.

O obstarání kopie dokumentu z jiné knihovny než KNAV lze požádat:

Podmínky

 • Uživatel musí mít platný čtenářský průkaz KNAV (viz Knihovní řád).
 • Uživatel si kopie přebírá u výpůjčního pultu ve studovně KNAV nebo v Oddělení meziknihovních služeb.
 • O možnosti převzetí je uživatel informován e-mailem nebo telefonicky.

Poplatky

 • Uživatel hradí za kopie náklady stanovené dodávající knihovnou (viz Ceník služeb a poplatků KNAV).
 • Úhrada se provádí v hotovosti v pokladně KNAV (při osobním převzetí kopií).

Elektronické kopie dokumentů

 • Pokud uživatel KNAV chce využívat online objednávání a dodávání kopií článků z fondu KNAV elektronickou cestou ve formátu PDF, tak je zapotřebí se přihlásit do systému VPK.
 • VPK je virtuální společenství 40 knihoven, které nabízí své fondy prostřednictvím zabezpečeného serveru Národní technické knihovny. Z fondů spolupracujících knihoven lze získat kopie článků z časopisů obsažených v souborném katalogu VPK.
 • Lze získávat ale i kopie z dalších dokumentů, jež v souborném katalogu VPK nejsou.
 • Přihlášení je nutné v NTK, která je Servisním centrem jako správce a provozovatel systému.

Kontakt

 

c) Mezinárodní meziknihovní služby – MMS (MMVS, MMRS)

KNAV zajišťuje výpůjčky a kopie článků ze zahraničních knihoven ze všech vědních oborů.

Prostřednictvím mezinárních meziknihovních služeb lze požádat pouze o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území České republiky. Před podáním žádanky je vhodné prověřit požadavek v JIB, Katif, elektronických katalozích NK ČREZB.

O obstarání výpůjčky nebo kopie lze požádat:

Podmínky

Poplatky

 • Mezinárodní meziknihovní služby jsou službou placenou (viz ceník).
 • Úhrada se provádí v hotovosti v pokladně KNAV (při osobním převzetí kopií nebo výpůjčky).
 • Uživatelům systému VPK je platba strhávána z jejich uživatelského konta.

Kontakt

 

Postup při vyřizování objednávek mezinárodní meziknihovní služby

 1. Potvrzení o přijetí objednávky:
  Objednavatel na e-mail uvedený v objednávce obdrží automaticky kopii odeslané objednávky.
 2. Doba vyřízení objednávky je zpravidla:
  – výpůjčka: 2–3 týdny
  – kopie: obvykle do 5 pracovních dnů
 • Doba dodání požadovaného dokumentu může trvat i déle z důvodů:
  – dohledávání nezadaných bibliografických údajů v objednávce objednavatele k jejímu upřesnění,
  – způsobu objednání u zahraniční knihovny či instituce a jejích podmínek pro poskytování MMS (knihovnické systémy, e-mail, klasická IFLA žádanka zasílaná poštou).
 • Po uplynutí 1 měsíce od potvrzení objednávky, která stále není vyřízena, obdrží objednavatel informace o stavu dané objednávky na e-mail uvedený v objednávce.
 • Pokud objednávka nebude kladně vyřízena do 3 měsíců, bude objednavateli vrácena jako nevyřízená.