Výpůjční služby

V termínech 5. 7.–9. 7. 2017 a 29. 7.–10. 9. 2017 nebudou poskytovány výpůjční služby a nebude umožněn vstup do studovny, počítačové studovny, badatelny a šatny.

Zavírací dny nebudou započteny do výpůjční lhůty; v době uzavření knihovny lze výpůjční lhůtu prodlužovat pouze online prostřednictvím čtenářského konta.

Vypůjčené dokumenty bude možné vrátit od pondělí do pátku, 6–20 hod., do knižního boxu umístěného ve vestibulu vedle vchodu do šatny. Při vracení výpůjček prostřednictvím knižního boxu nelze vydat potvrzení o vrácení. UPOZORNĚNÍ: Výpůjčka bude vrácena následující pracovní den.