Elektronické zdroje informací v Knihovně AV ČR – vyhrazený počítač pro plný přístup do Digitální knihovny AV ČR

 

Digitální knihovna AV ČR

Z tohoto počítače je dostupný kompletní obsah DKNAV pro prohlížení dokumentů a tisk a ukládání jejich částí.

Vybrané novinky ve fondu

Knižní novinky vystavené u východu z knihovny si zde můžete prohlédnout v jejich digitalizované podobě a případně si jejich části vytisknout.

Katalog tištěných i elektronických knih a časopisů

Prohlížení a prohledávání knihovního fondu s možností okamžitého objednání nebo rezervace dokumentu.

 

Pro více informací kontaktujte obsluhu počítačové studovny.