Internet a výpočetní technika

 

WiFi

 

Počítačová studovna

 

Upozornění
Za porušení Autorského zákona, nebo porušení cizích práv (dále jen AZ) činností uživatele na internetu, nebo jiné síťově službě, může být uživatel zbaven práva využívat internet v KNAV na dobu tří měsíců. Při dalším porušení AZ může být uživatel zbaven práva využívat internet v KNAV na půl roku. Pokud uživatel i po půlročním odepření přístupu k internetu v KNAV znovu poruší AZ, může být trvale zbaven práva využívat všech služeb KNAV. Bude-li porušení Autorského, nebo jiného zákona vyšetřováno orgány činnými v trestním řízení, může KNAV těmto orgánům poskytnout údaje sloužící k identifikaci pachatele.

Přenosová rychlost
Připojení k internetu slouží uživatelům k využívání elektronických informačních zdrojů KNAV, pro studijní účely a k zpřístupnění volně dostupných dat vědeckého charakteru na internetu. Přenosová rychlost je optimalizována pro využívání připojení k těmto účelům. Studijní materiály s velkým datovým objemem (např. video) se mohou stahovat i několik desítek minut.