Rubrika Články

2021, č. 1
Když se chce, tak to většinou jde – ohlédnutí za vědecko-popularizačními aktivitami Knihovny AV ČR
Autor článku:

2021, č. 1
Místo Knihovědného oddělení v procesu digitalizace rukopisů a starých tisků
Autor článku: ,

2021, č. 1
K hodnocení odborné činnosti KNAV jako výzkumně-infrastrukturního pracoviště AV ČR za období 2015–2019
Autor článku:

2021, č. 1
Hodnocení AV ČR 2015–2019 očima scientometrie
Autor článku:

2021, č. 1
Elektronické informační zdroje v Knihovně AV ČR v roce 2021
Autor článku: , ,

2020, č. 2
Legální aspekty pořádání kulturních akcí
Autor článku:

2020, č. 2
Výpůjční služby KNAV v době koronakrize
Autor článku:

2020, č. 2
Vstupte již dnes do světa starší české knižní kultury – ohlédnutí za projektem Knihověda.cz
Autor článku:

2020, č. 2
Zpřístupnění plných textů digitalizovaných knih a periodik prostřednictvím Národní digitální knihovny (recenzovaný článek)
Autor článku:

2020, č. 1
Projekt Ovidiovy Proměny v historické knižní ilustraci
Autor článku: , ,