Archiv rubriky: Nově ve fondu

Čeština nerodilých mluvčích s mateřským jazykem neslovanským

Spořilov: komunita a její osobnosti

Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi

Němci a jejich mýty

Sesuv na D8: příběh špatných rozhodnutí a krátká učebnice souvislostí

Auta první republiky: 1918–1938

Kreativní účetnictví a účetní podvody: řízení rizika účetních chyb a podvodů

Rozvoj silových schopností na nestabilních plochách

Gangy: vězeňské, pouliční a motorkářské

Lidová zbožnost na Plzeňsku