Archiv rubriky: Publikováno

Právě vyšlo č. 2-3/2016 zpravodaje INFORMACE

Zveme vás k přečtení nového vydání časopisu Informace, které ve svém aktuálním dvoučísle nabízí mimo jiné:
– rozhovor s knihovníky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
– článek o knihovně Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově
– analýzu digitální identity za základě reálných uživatelských dat
– článek o ASEPu jako zdroji akvizice
– a další zajímavé články a zprávy z uplynulých konferencí
Číst dále »

Právě vyšlo č. 1/2016 zpravodaje INFORMACE

Přináši mimo jiné rozhovor s PhDr. Vítem Richtrem, téma nástrojů pro správu digitální identity společnosti Google, představení projektu OpenAIRE a vznik portálu Digital Humanities.
Číst dále »

Právě vyšlo č. 4/2015 zpravodaje INFORMACE

Najdete v něm mimojiné:
– rozhovor s psychiatrem Radkinem Honzákem
– odborné články o politice Google v oblasti sběru a uchovávání dat a o systému ScholarOne a jeho využití redakcemi časopisů v Akademii věd ČR.
Postřehy z domácích i zahraničních konferencí a seminářů doplní vzpomínka na Kašpara M. Šternberka, českého šlechtice, geologa a zakladatele paleobotaniky v Čechách, od jehož narození na počátku ledna 2016 uplyne už 255 let.
Číst dále »

Informace č. 2-3/2015 bylo právě vydáno

Zveme vás k přečtení nového vydání časopisu Informace, které ve svém aktuálním dvoučísle nabízí mimo jiné:
– podrobný a zajímavý článek o historii Knihovny České akademie věd a umění (vychází k letošnímu výročí 125 let od založení ČAVU)
– téma Open Access – o vztahu OA a citovanosti a o predátorských vydavatelích
– recenzi nových katalogizačních pravidel RDA
– přehled EIZ v Knihovně AV ČR v letech 2014–2015
– a další zajímavé články a zprávy. Číst dále »

Právě vyšlo č. 1/2015 zpravodaje INFORMACE

Letošní první číslo Informací přináší rozhovor s ředitelem nakladatelství Academia Jiřím Padevětem, článek o postupu při vymáhání nevrácených knih a dluhů, podrobné informace o dvou významných informačních zdrojích, které vznikají v Knihovně AV ČR, připomenutí významného fyzika Pietera Zeemana a obvyklou dávku zpráv z domácích i zahraničních cest pracovníků KNAV. Číst dále »

Humanismus v rozmanitosti pohledů

Knihovna AV ČR vydala u příležitosti významného životního jubilea PhDr. Josefa Hejnice, CSc., kolektivní monografii Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Ta sdružuje celkem 25 příspěvků z pera významných badatelů v oboru historie, archivnictví, filologie, knihovědy nebo bohemistiky z České republiky i ze zahraničí. Číst dále »

Informace č. 3-4/2011

Právě vyšlo dvojčíslo 3-4/2011 elektronického časopisu INFORMACE – zpravodaje Knihovny AV ČR. Je zaměřené na konference, semináře, workshopy a další zahraniční cesty, které v loňském roce uskutečnili pracovníci KNAV. Číst dále »