Archiv rubriky: Publikováno

Právě vyšlo č. 2/2020 časopisu INFORMACE

Po delší přestávce přinášíme nové číslo zpravodaje INFORMACE. V podzimně-zimním vydání si můžete přečíst o digitálním zpřístupňování děl nedostupných na trhu, právních aspektech pořádání kulturních akcí, výpůjčních službách KNAV v době restrikcí či právě dokončovaném projektu Knihověda.cz. Závěrečné kalendárium a knižní tipy s ním spojené tentokrát představí osobnost lékaře Jiřího Charváta. Číst dále »

Právě vyšlo č. 2/2019 zpravodaje INFORMACE

V podzimním čísle zpravodaje Informace se dočtete nejen o novinkách, kterými přivítala v září své čtenáře Knihovna AV ČR, ale také o knihovně CERGE-EI. Nechybí informace o nových službách a projektech a též si připomínáme výročí narození Alexandra von Humboldta.
Číst dále »

Právě vyšlo č. 1/2019 zpravodaje INFORMACE

Po delší odmlce přinášíme další číslo zpravodaje Informace.
Dočtete se o načerpané inspiraci z odborných akcí u nás i v zahraniční, zkušenostech s přechodem na RFID nebo o historii knihoven MÚA.
Nechybí tradiční rozhovor a Kalendárium.
Číst dále »

Právě byl vydán časopis Knihy a dějiny č. 1-2, roč. 25, 2018

V aktuálním čísle Knih a dějin naleznete především studie věnované výzkumu české tiskařské produkce předbělohorského období. Ilustračním materiálem z dílny pražského tiskaře Mikuláše Štrause se ve svém příspěvku zabývá Jana Tvrzníková. Andrea Jelínková (Žánry a témata v produkci českých tiskáren 16. století) a Vojtěch Šícha (Jazyková skladba pražské tiskařské produkce 16. století) analyzují tisky vydané českými a moravskými tiskaři za přispění nových rešeršních možností, které jsou vytvářeny v rámci projektu Knihověda.cz. Příspěvek Marty Hradilové je věnován dějinám knihovny kapucínského kláštera v Mnichově Hradiště a významu dobových katalogů pro výzkum těchto knižních sbírek.
Číst dále »

Právě vyšlo č. 2/2018 zpravodaje INFORMACE

Ve druhém čísle zpravodaje v tomto roce přinášíme reportáže ze semináře pro SVI a knihovny ústavů AV ČR, workshopu OpenAIRE, Veletrhu vědy a Pražské muzejní noci, dozvíte se podrobnosti o samoobslužném režimu počítačové studovny v KNAV, webu recenzovaného open access časopisu Knihy a dějiny či knižních veletrzích. Vedle knihovnických témat doporučujeme rozhovor s etnoložkou doc. Lydií Petráňovou a medailonek Josefa Jungmanna.
Číst dále »

Právě vyšlo č. 1/2018 zpravodaje INFORMACE

V prvním letošním vydání našeho online časopisu najdete mimo jiné rozhovor s dr. Martinem Steinerem o J. A. Komenském, informace o GDPR, datovém repozitáři ASEP nebo elektronických informačních zdrojích, které našim uživatelům zpřístupňujeme v roce 2018. Představíme vám knihovnu Historického ústavu AV ČR a individuální studovny vybudované v Knihovně AV ČR, připomeneme výročí významného fyzika, astronoma a matematika Christiana Dopplera. Číst dále »

Knihy a dějiny – právě vyšlo č. 1-2, roč. 24, 2017

Knihovna AV ČR, v. v. i., a redakce časopisu Knihy a dějiny si dovolují oznámit vydání dalšího čísla Knih a dějin a také skutečnost, že tento časopis bude nadále souběžně s tištěnou podobou vycházet také v režimu Open Access. V souvislosti s touto změnou vznikly nové webové stránky časopisu www.knihyadejiny.cz, které zpřístupňují veškeré články publikované v předešlých ročnících časopisu.

Aktuální číslo otvírá studie Davida Macha představující unikátně dochovaný tisk Pašije Pána našeho Jezu Krista z dílny Pavla Sessia vydaný v Praze roku 1623. Příspěvek Veroniky Sladké věnovaný dějinám augustiniánské knihovny u sv. Tomáše navazuje na první část zveřejněnou v předešlém čísle, tentokrát se zabývá obdobím reformace a protireformace do konce 17. století. Markéta Kučerová představuje unikátní soubor kvakerských tisků ve fondu KNAV, stručně shrnuje dějiny kvakerského hnutí a uvádí i soupis kvakerské literatury ve fondu knihovny. Studie doplňují nálezové zprávy – první se věnuje dvěma tiskům Jednoty bratrské s dochovanými korektorskými a editorskými poznámkami a druhá přináší korekci životních dat Jana z Puchova. Časopis tradičně podává i aktuální zprávy o knihovědných konferencích a setkáních, recenze novinek z domácí i zahraniční knihovědné literatury včetně výběru nejnovějších studií s knihovědnou tematikou.
Číst dále »

Právě vyšlo č. 3 zpravodaje INFORMACE

Přečtěte si mimo jiné rozhovor s novou ředitelkou Knihovny AV ČR, Ing. Magdalénou Veckovou.
Představíme Vám knihovnu Sociologického ústavu AV ČR, popíšeme, jak probíhá dálkové studium knihovnictví na švédské University of Boras, a připomeneme jednoho z největších novodobých vědců, jaderného fyzika Ernesta Rutherforda.

Číst dále »

Právě vyšlo č. 2/2017 zpravodaje INFORMACE

Druhé letošní číslo zpravodaje INFORMACE je tu!
Přináší:
– rozhovor s bývalým ředitelem knihovny Ing. Martinem Lhotákem
– článek o spolupráci Knihovny AV ČR a knihoven ústavů AV ČR při akvizici
– příspěvek o Digitální knihovně AV ČR
– zprávy z konferencí a reportáž z Pražské muzejní noci
– vzpomínku na kolegyni Věnku Brabcovou
– připomenutí fyzika Pascala Blaise
Přejeme příjemné a snad i podnětné čtení

Číst dále »

Právě vyšlo č. 1/2017 zpravodaje INFORMACE

V prvním letošním čísle online časopisu Informace najdete:
– rozhovor s doc. Richardem Papíkem,
– představení knihovny Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,
– seznámení s webovými stránkami, které KNAV vyvíjí pro Open Access časopisy,
– přehled grantů a projektů Knihovědného oddělení KNAV,
– informace o změnách v přístupu k elektronickým informačním zdrojům,
– zprávu o možnosti absenčního půjčování z volně přístupného fondu ve studovně KNAV,
– postřehy pracovníků KNAV ze seminářů a konferencí,
– a na závěr také připomenutí vynálezce Samuela Morse.
Věříme, že mezi články najdete takové, které vás zaujmou.
Přejeme příjemné čtení :-)
Číst dále »