Archiv rubriky: Publikováno

Knihy a dějiny – právě vyšlo č. 1-2, roč. 24, 2017

Knihovna AV ČR, v. v. i., a redakce časopisu Knihy a dějiny si dovolují oznámit vydání dalšího čísla Knih a dějin a také skutečnost, že tento časopis bude nadále souběžně s tištěnou podobou vycházet také v režimu Open Access. V souvislosti s touto změnou vznikly nové webové stránky časopisu www.knihyadejiny.cz, které zpřístupňují veškeré články publikované v předešlých ročnících časopisu.

Aktuální číslo otvírá studie Davida Macha představující unikátně dochovaný tisk Pašije Pána našeho Jezu Krista z dílny Pavla Sessia vydaný v Praze roku 1623. Příspěvek Veroniky Sladké věnovaný dějinám augustiniánské knihovny u sv. Tomáše navazuje na první část zveřejněnou v předešlém čísle, tentokrát se zabývá obdobím reformace a protireformace do konce 17. století. Markéta Kučerová představuje unikátní soubor kvakerských tisků ve fondu KNAV, stručně shrnuje dějiny kvakerského hnutí a uvádí i soupis kvakerské literatury ve fondu knihovny. Studie doplňují nálezové zprávy – první se věnuje dvěma tiskům Jednoty bratrské s dochovanými korektorskými a editorskými poznámkami a druhá přináší korekci životních dat Jana z Puchova. Časopis tradičně podává i aktuální zprávy o knihovědných konferencích a setkáních, recenze novinek z domácí i zahraniční knihovědné literatury včetně výběru nejnovějších studií s knihovědnou tematikou.
Číst dále »

Právě vyšlo č. 3 zpravodaje INFORMACE

Přečtěte si mimo jiné rozhovor s novou ředitelkou Knihovny AV ČR, Ing. Magdalénou Veckovou.
Představíme Vám knihovnu Sociologického ústavu AV ČR, popíšeme, jak probíhá dálkové studium knihovnictví na švédské University of Boras, a připomeneme jednoho z největších novodobých vědců, jaderného fyzika Ernesta Rutherforda.

Číst dále »

Právě vyšlo č. 2/2017 zpravodaje INFORMACE

Druhé letošní číslo zpravodaje INFORMACE je tu!
Přináší:
– rozhovor s bývalým ředitelem knihovny Ing. Martinem Lhotákem
– článek o spolupráci Knihovny AV ČR a knihoven ústavů AV ČR při akvizici
– příspěvek o Digitální knihovně AV ČR
– zprávy z konferencí a reportáž z Pražské muzejní noci
– vzpomínku na kolegyni Věnku Brabcovou
– připomenutí fyzika Pascala Blaise
Přejeme příjemné a snad i podnětné čtení

Číst dále »

Právě vyšlo č. 1/2017 zpravodaje INFORMACE

V prvním letošním čísle online časopisu Informace najdete:
– rozhovor s doc. Richardem Papíkem,
– představení knihovny Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,
– seznámení s webovými stránkami, které KNAV vyvíjí pro Open Access časopisy,
– přehled grantů a projektů Knihovědného oddělení KNAV,
– informace o změnách v přístupu k elektronickým informačním zdrojům,
– zprávu o možnosti absenčního půjčování z volně přístupného fondu ve studovně KNAV,
– postřehy pracovníků KNAV ze seminářů a konferencí,
– a na závěr také připomenutí vynálezce Samuela Morse.
Věříme, že mezi články najdete takové, které vás zaujmou.
Přejeme příjemné čtení :-)
Číst dále »

Právě vyšlo č. 4/2016 zpravodaje INFORMACE

Zveme vás k přečtení nového vydání časopisu Informace, ve kterém si můžete přečíst:
– rozhovor s profesorkou Marií Königovou
– článek o implementaci ERM systému Coral v KNAV
– reportáž ze semináře CASLIN
– reportáž o festivalu Týden vědy a techniky a akci Knihovna snů
– a další zajímavé příspěvky a zprávy z uplynulých konferencí. Číst dále »

Právě vyšlo č. 2-3/2016 zpravodaje INFORMACE

Zveme vás k přečtení nového vydání časopisu Informace, které ve svém aktuálním dvoučísle nabízí mimo jiné:
– rozhovor s knihovníky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
– článek o knihovně Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově
– analýzu digitální identity za základě reálných uživatelských dat
– článek o ASEPu jako zdroji akvizice
– a další zajímavé články a zprávy z uplynulých konferencí
Číst dále »

Právě vyšlo č. 1/2016 zpravodaje INFORMACE

Přináši mimo jiné rozhovor s PhDr. Vítem Richtrem, téma nástrojů pro správu digitální identity společnosti Google, představení projektu OpenAIRE a vznik portálu Digital Humanities.
Číst dále »

Právě vyšlo č. 4/2015 zpravodaje INFORMACE

Najdete v něm mimojiné:
– rozhovor s psychiatrem Radkinem Honzákem
– odborné články o politice Google v oblasti sběru a uchovávání dat a o systému ScholarOne a jeho využití redakcemi časopisů v Akademii věd ČR.
Postřehy z domácích i zahraničních konferencí a seminářů doplní vzpomínka na Kašpara M. Šternberka, českého šlechtice, geologa a zakladatele paleobotaniky v Čechách, od jehož narození na počátku ledna 2016 uplyne už 255 let.
Číst dále »

Informace č. 2-3/2015 bylo právě vydáno

Zveme vás k přečtení nového vydání časopisu Informace, které ve svém aktuálním dvoučísle nabízí mimo jiné:
– podrobný a zajímavý článek o historii Knihovny České akademie věd a umění (vychází k letošnímu výročí 125 let od založení ČAVU)
– téma Open Access – o vztahu OA a citovanosti a o predátorských vydavatelích
– recenzi nových katalogizačních pravidel RDA
– přehled EIZ v Knihovně AV ČR v letech 2014–2015
– a další zajímavé články a zprávy. Číst dále »

Právě vyšlo č. 1/2015 zpravodaje INFORMACE

Letošní první číslo Informací přináší rozhovor s ředitelem nakladatelství Academia Jiřím Padevětem, článek o postupu při vymáhání nevrácených knih a dluhů, podrobné informace o dvou významných informačních zdrojích, které vznikají v Knihovně AV ČR, připomenutí významného fyzika Pietera Zeemana a obvyklou dávku zpráv z domácích i zahraničních cest pracovníků KNAV. Číst dále »