Vrátit se k přehledu projektů

Projekty řešitele: Bc. Vojtěch Šícha

Propojení elektronických kopií unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách s Bibliografií cizojazyčných bohemikálních tisků

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2020
Více o projektu

Digital Humanities v Akademii věd – informační portál

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2020
Více o projektu

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2019
Více o projektu

Digital Humanities v Akademii věd ČR – informační portál

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2019
Více o projektu

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2018
Více o projektu

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách – pokračování

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2017
Více o projektu

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2016
Více o projektu