Vrátit se k přehledu projektů

Projekty řešitele: Renáta Polednová

Digitalizace Časopisu Společnosti přátel starožitností a Sborníku Státního geologického ústavu Československé republiky (VISK 7)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017
Více o projektu