Vrátit se k přehledu projektů

Projekty řešitele: Mgr. Martina Nezbedová

Digitalizace Věstníku Československé společnosti zoologické a Sborníků výzkumných ústavů zemědělských (VISK 7)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016
Více o projektu