Vrátit se k přehledu projektů

Projekty řešitele: Ing. Martin Lhoták

eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (EODOPEN)

Zdroj financování: Creative Europe Culture sub-programme
Období realizace: 2019–2023
Více o projektu

Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích.

Zdroj financování: MK ČR – NAKI
Období realizace: 2018–2022
Více o projektu

RightLib – elektronické zpřístupnění chráněných publikací

Zdroj financování: MK ČR – NAKI
Období realizace: 2018–2022
Více o projektu

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LINDAT/CLARIAH-CZ)

Zdroj financování: MŠMT – Projekty velkých infrastruktur
Období realizace: 2019–2022
Více o projektu

LINDAT/CLARIAH-CZ – Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury (LINDAT/CLARIAH-CZ-EXTENSION)

Zdroj financování: OP VVV
Období realizace: 2020–2022
Více o projektu

ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek

Zdroj financování: MK ČR – NAKI
Období realizace: 2016–2020
Více o projektu

INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Zdroj financování: MK ČR – NAKI
Období realizace: 2016–2020
Více o projektu

Historická korespondence online: zajištění technické infrastruktury

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2020
Více o projektu

DARIAH ERIC Sustainability Refined – DESIR

Zdroj financování: EU – HORIZON 2020
Období realizace: 2017–2019
Více o projektu

Historická korespondence online: zajištění technické infrastruktury

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2019
Více o projektu

Vytvoření modulu pro správu uživatelů v systémech Kramerius a ProArc

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2019

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2019
Více o projektu

ProArc – rozšíření produkčního systému ProArc o zpracování elektronických publikací (VISK 1)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2018
Více o projektu

CPK – zapojení knihoven se systémem Clavius (VISK 3)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2018
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2018 (VISK 8)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2018
Více o projektu

Vytváření metadatových záznamů článků a jejich propojení na plné texty v Digitální knihovně AV ČR

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2018
Více o projektu

Digital Humanities v Akademii věd – informační portál

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2018
Více o projektu

Kramerius – podpora vývoje v roce 2017 a správa a rozvoj České digitální knihovny (VISK 1)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017
Více o projektu

ProArc – podpora zvukových dokumentů (VISK 1)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2017 (VISK 8)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2017
Více o projektu

Digital Humanities – informační portál

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2017
Více o projektu

Digitalizace a prezentace díla Ovidia v historickém knižním fondu KNAV (1500–1800)

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2017
Více o projektu

Kramerius – podpora vývoje v roce 2016 a Proof of koncept přechodu na Fedoru 4 (VISK 1)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016
Více o projektu

Česká digitální knihovna – servisní a vývojové práce v roce 2016 (VISK 1)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2016 (VISK 8)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2016
Více o projektu

Portál Digital Humanities

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2016
Více o projektu

Akce související s výročím Karla IV.

Zdroj financování: Strategie AV21
Období realizace: 2016
Více o projektu

Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů

Zdroj financování: MK ČR – NAKI
Období realizace: 2012–2015
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2015 (VISK 8)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2015
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2014 (VISK 8)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2014
Více o projektu

Centrální portál Knihovny.cz: etapa 2014, II. část (VISK 8)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2014
Více o projektu

Centrální portál knihoven (VISK 8)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2013
Více o projektu

Centrální portál: etapa 2012 (VISK 1)

Zdroj financování: MK ČR – VISK
Období realizace: 2012
Více o projektu