Pokyny pro autory

Vážení autoři,

připravili jsme pro Vás přehled základních pravidel pro přípravu článků pro online časopis Informace. Ze zkušeností víme, že autoři přípravou a formátováním textu často tráví mnoho času, aniž by tušili, že jejich práce v tomto směru je často zcela zbytečná, protože použité styly a automatické úpravy je nutné před převodem na web ručně odstraňovat.

Zveřejněním následujících pokynů bychom Vám postupy rádi usnadnili a vyjasnili technické i formální požadavky pro zpracování Vašich příspěvků.

S případnými problémy či nejasnostmi se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

Předem děkujeme za spolupráci.

Redakce časopisu Informace

 

 

Zásady psaní článků pro online časopis Informace

Při procházení webových stránek dávají čtenáři přednost kratším textům, při čtení delších útvarů přeskakují řádky i celé odstavce. Tomu můžete účinně zabránit několika způsoby, např. rozčleněním textu do více odstavců nebo použitím většího množství obrázků.

Odkaz na Váš článek je tvořen jednak adresou Informací (https://www.lib.cas.cz/casopis-informace), jednak názvem článku. Platí tedy pravidlo, že čím je delší název článku, tím delší je i adresa jeho budoucího odkazu. I to je třeba zvážit při psaní příspěvku.

Protože veškeré texty jsou určeny pro publikování online, snažte se vyhnout používání poznámek pod čarou.

Odstavec / řádek

 • Při psaní textu nepoužívejte odsazení (ať už automatické nebo ručně vložené) a automatické číslování odstavců/seznamů.
  Nastavení najdete:
  MS Office 95: horní textové menu –> „Formát“ –> „Odrážky a číslování“ (nastavit na „žádné“)
  MS Office 2010: záložka „Rozložení stránky“ –> část „Vzhled stránky“ –> „Číslování stránky“ (nastavit na „žádné“)
 • Pro oddělení odstavců používejte pouze Enter = jeden prázdný řádek.

Text

 • Speciální znaky v rukopise (např. $, Ç, ü, ß, ẫ, symbol copyrightu ad.) výrazně barevně označte, případně – pokud je jejich výskyt častější – přiložte i jejich seznam.
 • Mezi slovy a za interpunkcí (.,?!„“) dělejte jednoúhozové mezery. Mezera vždy patří za tečku v datu (např. 1. 6. 2013, 7. února), ve jménech (A. Bartoš, S. K. Neumann) a zkratkách (v. v. i., spol. s r. o.).
 • Hypertextové odkazy – je možné je vkládat přímo do textu (prolinkování).

Zvýraznění textu

 • Pro zvýraznění textu nepoužívejte podtržené a  p r o s t r k á v a n é  písmo.
 • Můžete-li, vyhněte se při zvýrazňování kurzívě – po zveřejnění na webu není zvýraznění příliš výrazné. Ideální je zvýrazňování tučným písmem.
 • Nepoužívejte více než jeden druhu zvýraznění (např. tučné a kurzíva zároveň), znepřehledňuje text a zvýraznění pro lidské oko splývá, kombinované zvýraznění je tedy výrazně kontraproduktivní.
 • Nepoužívejte barevné písmo.

Obrázky

 • Obrazové předlohy posílejte pokud možno zvlášť (musíme-li přebírat obrázky přímo z vámi vytvořeného textového souboru, rapidně se při převodu snižuje jejich kvalita), názvy souborů obrázků očíslujte podle pořadí, v jakém budou použity v textu.
 • Pokud obrázek kopírujete z internetu, stačí poslat jeho odkaz.
 • Ke každému obrázku by měl náležet popisek se stručnou charakteristikou obsahu. Umístěte ho v textu na místo, kde by se později obrázek i s popiskem měl vyskytovat.
 • Optimální velikost souboru obrázku je 100-200 kB.

Časté chyby

 • Chybné psaní uvozovek. Nepoužívejte anglický způsob  ʺ a ʺ, ale tzv. „96“ = alt+0132 pro levé („) a alt+0147 pro pravé (“) uvozovky. Nastavte si program, ve kterém píšete, tak, aby tyto uvozovky psal automaticky.
 • Chybějící oddělení odstavců.
 • Používání automatických odsazení a číslování odstavců/seznamů.
 • Dvě tečky na konci věty.