O časopisu

ISSN: 1805-2800
www.knav.cz/informace

Redakční rada

(v abecedním pořadí podle příjmení)

  • Mgr. Markéta Herudková
  • Bc. Michaela Kostolná, šéfredaktorka
  • Marina Krahulcová
  • PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová
  • Mgr. Tereza Madarová
  • Mgr. Tereza Melichová
  • Ing. Magdaléna Vecková
  • Mgr. Kateřina Weissová