O časopisu

ISSN: 1805-2800
www.knav.cz/informace

Redakční rada

Šéfredaktorka:

Odborné redaktorky:

  • Mgr. Iva Burešová
  • PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová
  • Bc. Tereza Melichová
  • Mgr. Karolina Podloucká
  • Mgr. Kateřina Weissová

Technická redakce, správa vydání:

  • Marina Krahulcová

Stálý host, správa rubriky „Osobnosti z dějin věd a techniky“:

  • Veronika Vitouchová