2011

Publikační činnost pracovníků KNAV v roce 2011:

Baďurová, A. ; Veselá, L. ; Krahulcová, M. Rožmberská knihovna – mýty a fakta…. [Výstava] Praha, 01.11.2011-31.03.2012.

Bártová, L. Knihy a dějiny 2009/2010. Informace, 2011, -, 1-2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/english-knihy-a-dejiny-20092010/>.

Bártová, L. ; Vorlíčková, A. Letní knihovědná škola v Lyonu 2010. Čtenář, 2011, Roč. 63, 7-8, s. 260-264. ISSN 0011-2321. Dostupný z: <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2011-roc-63/0708-2011/letni-knihovedna-skola-v-lyonu-2010-86-958.htm>.

Burešová, I. ; Laiblová Kadlecová, I. Co je nového ve Web of Knowledge? Praha, 18.10.2011-19.10.2011. <https://www.lib.cas.cz/online-databaze/bibliograficke-a-citacni-databaze/web-of-knowledge/prezentace-ze-seminaru/>.

Burešová, I. Konference Digitální knihovna: ukládání a zpřístupnění vědeckého a vzdělávacího obsahu (Jasná pod Chopkom). Informace, 2011, -, 3-4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/konference-digitalni-knihovna-ukladani-a-zpristupneni-vedeckeho-a-vzdelavaciho-obsahu-jasna-pod-chopkom/>.

Burešová, I. Open Access Conference Berlin9 (Washington). Informace, 2011, -, 3-4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/3107/>.

Burešová, I. ; Doleželová, J. ; Lhoták, M. ORBi – Open Repository and Bibliography. Informace, 2011, -, 1-2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/orbi-%E2%80%93-open-repository-and-bibliography/>.

Burešová, I. Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR. IT lib, 2011, 15., č. 2, s. 32-33. ISSN 1335-793X. Dostupný z: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib112/buresova.htm>.

Burešová, I. The First OAPEN Conference (Berlín). Informace, 2011, -, 3-4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/the-first-oapen-conference/>.

Burešová, I. Univerzita v Liège a její institucionální repozitář. Informace, 2011, -, 3-4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/univerzita-v-liege-a-jeji-institucionalni-repozitar/>.

Burgetová, J. Zemřel Jiří Zahradil. Informace, 2011, -, 1-2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zemrel-jiri-zahradil/>.

Chmelařová, Z. ; Durecová, K. Výroční konference IGeLU 2011 (Haifa). Informace, 2011, -, 3-4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/vyrocni-konference-igelu-2011-haifa/>.

Jansová, L. ; Lhoták, M. Kramerius 4 – nové řešení pro digitální knihovnu. In Kopáčiková, J.; Stasselová, S. (ed.). INFOS 2011 : zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2011, S. 100-108. ISBN 978-80-970693-0-8. [INFOS 2011, Stará Lesná – Vysoké Tatry, 09.05.2011-12.05.2011, SK]. Dostupný z:  <http://vili.uniba.sk/AK/INFOS2011.pdf>.

Jansová, L. ; Vavříková, L. ; Laiblová Kadlecová, I. Organizace sběru dat do RIV. Praha, 01.03.2011. http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/seminare/organizace-sberu-dat-do-riv/zprava_sberRIV.pdf.

Jansová, L. ; Vavříková, L. Zpráva ze semináře Organizace sběru dat do RIV. Informace, 2011, -, 1-2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zprava-ze-seminare-organizace-sberu-dat-do-riv/>.

Jelínková, A. Databáze Bibliography of the Hebrew Book volně přístupná na stránkách Národní knihovny Izraele. Informace, 2011, -, 1-2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/databaze-bibliography-of-the-hebrew-book-volne-pristupna-na-strankach-narodni-knihovny-izraele/>.

Kurka, L. ; Burgetová, J. Rozhovor s mladou osmdesátnicí. Bulletin SKIP, 2011, -, č. 4. ISSN 1213-5828. Dostupný z: <http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull11_420.htm>.

Laiblová Kadlecová, I. ; Vavříková, L. Konference ENID – aktéři a sítě evropské vědy (Řím). Informace, 2011, -, 3-4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/3023/>.

Laiblová Kadlecová, I. Konference SCITECH EUROPE 2011 (Brusel). Informace, 2011, -, 3-4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/scitech-europe-2011/>.

Lhoták, M. Digitalizace a dlouhodobá archivace. Informace, 2011, -, 3-4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/digitalizace-a-dlouhodoba-archivace/>.

Lhoták, M. Editorial. ProInflow, 2011, -, č. 2. ISSN 1804-2406. Dostupný z: <http://pro.inflow.cz/editorial-0>.

Lhoták, M. Kramerius 4.5. 2011. Dostupný z: <http://code.google.com/p/kramerius/wiki/NovinkyVeVerzi45>.

Lhoták, M. ; Jansová, L. Uživatelské rozhraní systému Kramerius 4. Čtenář, 2011, Roč. 63, č. 6, s. 227-229. ISSN 0011-2321.

Lhoták, M. Výroční konference LIBER 2011 (Barcelona). Informace, 2011, -, 3-4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/vyrocni-konference-liber-2011/>.

Lhoták, M. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 – Knihovna AV ČR, v. v. i. Praha : Knihovna AV ČR, v. v. i., 2011. 63 s. ISBN 978-80-86675-21-3. Dostupný z:  <https://www.lib.cas.cz/wp-content/uploads/VZ_KNAV_20101.pdf>.

Nezbedová, M. Téma rodiny ve vybraných dílech Ignáta Herrmanna. Češtinář, 2011, Roč. 21, č. 3, s. 65-82. ISSN 1211-6874.

Ráb, P. ; Laiblová Kadlecová, I. ; Horníček, L. Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009. In INFORUM 2011. Praha : Albertina icome Praha s.r.o., VŠE Praha, 2011, S. 1-40. ISSN 1801-2213. [Konference o profesionálních informačních zdrojích /17./, Praha, 24.05.2011-26.05.2011, CZ]. Dostupný z: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2011/cs/o-konferenci/>.

Šícha, V. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století. Informace, 2011, -, 1-2. ISSN 1805-2800. [Orig.: PUMPRLA, V. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století]. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihopisny-slovnik-ceskych-slovenskych-a-cizich-autoru-16-%e2%80%9318-stoleti/>.

Šícha, V. Seminář k dějinám knižní kultury v Bratislavě. Informace, 2011, -, 3-4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-k-dejinam-knizni-kultury-v-bratislave/>.

Šimáček, M. Zpřístupňování záznamů z Alephu ve vyhledávači Google. Informace, 2011, -, 1-2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zpristupnovani-zaznamu-z-alephu-ve-vyhledavaci-google/>.

Tichý, Z. Konference PASIG 2011 (Londýn). Informace, 2011, -, 3-4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/konference-pasig-2011-londyn/>.

Tichý, Z. Mezinárodní veletrh CEBIT 2011 (Hannover). Informace, 2011, -, 3-4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/mezinarodni-veletrh-cebit-2011/>.

Tomanová, H. ; Jansová, L. Výběrová personální bibliografie. In Sborník k 80. narozeninám PhDr. Jarmily Burgetové 1.. Praha : Knihovna AV ČR, 2011. S. 8-48. ISBN 978-80-86675-22-0.

Veselá, L. Rožmberská knihovna. In Pánek, J. (ed.). Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011. S. 274-279. ISBN 978-80-85033-31-1.