2010

 

Vybrané výsledky k výzkumnému záměru za rok 2010

 

0354995 – KNAV-K 2011 RIV PL cze M
Baďurová, AnežkaG
Pohled na druhého – Polsko v bohemikálních tiscích 16. a počátku 17. století.
[The view of another – Poland in the bohemical prints from the 16th century and the first decades of the 17th century.]
Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010 – (Heidrich-Sowińska, M.) S. 403-414. ISBN 978-83-229-3135-6. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. No 3233)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501

0355645 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze J
Vorlíčková, AnnaG
Modlitební knížka českých exulantů v Žitavě z roku 1706.
Knihy a dějiny. 16/17, (2010), s. 5-50. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: prayer books * book culture * non-Catholicism * religious exile * book history
Kód oboru RIV: AB – Dějiny
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501

0355500 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze C
Doleželová, JanaG – Chmelařová, Zdeňka – Durecová, Kateřina
Šedá literatura a role Knihovny AV ČR.
[Grey Literature and the Role of the Library of the AS CR.]
Sborník ze 3. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2010. Praha : Státní technická knihovna, 2010. ISSN 1803-6015.
[Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2010 /3./. Praha (CZ), 08.12.2010-]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
http://nusl.techlib.cz/images/Dolezalova_SEM_2010.pdf

0355252 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze C
Lhoták, MartinG – Foltýn, T.
Registr digitalizace CZ.
[Digitization Registry CZ.]
INFORUM 2010. Praha : Albertina icome Praha, 2010. ISSN 1801-2213.
[INFORUM 2010. Konference o profesionálních informačních zdrojích /16./. Praha (CZ), 25.05.2010-27.05.2010]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
http://www.inforum.cz/pdf/2010/lhotak-martin.pdf

0359059 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze L
Polišenský, J.G – Ljubka, I. – Hutař, J. – Lhoták, Martin
Implementace formátu METS v Systému Kramerius.
2007
Grant: GA MK(CZ) DC06P02OUK002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: METS * digitization * Kramerius
Kód oboru RIV: AF – Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Výsledek v RIV Výsledek v RIV
Rozšíření funkcionality programové aplikace (Systém Kramerius) o export digitálních dokumentů ve formátu METS.

Publikační činnost pracovníků KNAV za rok 2010

0355683 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Baďurová, AnežkaG
Cieszyn – město knih.
Knihy a dějiny. 16/17, (2010), s. 155-157. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: book culture * historical library collections * Poland

0354995 – KNAV-K 2011 RIV PL cze M
Baďurová, AnežkaG
Pohled na druhého – Polsko v bohemikálních tiscích 16. a počátku 17. století.
Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010 – (Heidrich-Sowińska, M.) S. 403-414. ISBN 978-83-229-3135-6. – (Acta Universitatis Wratislaviensis. No 3233)
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: Czech-Polish relations * Czech historical bibliography * old prints
Kód oboru RIV: AB – Dějiny

0355681 – KNAV-K 2011 CZ cze T
Baďurová, AnežkaG
Proces evidence a zpracování knižních sbírek P. Leopolda Jana Szersznika [Překlad].
[Szelong, K.: Proces ewidencji i opracowania bibliotecznych zbiorów ks. Leopolda Jana Szersznika.-, 2000, s. 87-134]. Knihy a dějiny. 16/17, (2010), s. 113-147. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: history of libraries * book culture * Szersznik, Leopold Jan * history of library documentation

0358490 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Bártová, LenkaG – Vorlíčková, Anna
Letní knihovědná škola v Lyonu 2010.
Informace. -, č. 4 (2010), s. 23-24. ISSN 1210-8502

0355822 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Beránková, HanaG
Dodatky ke Knihopisu z fondu Knihovny AV ČR – projekt digitalizace starých tisků v rámci programu VISK 6 MK ČR.
Informace. -, č. 3 (2010), s. 24-26. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: digitization * rare books * Knihopis * VISK 6 * Czech national retrospective bibliography

0355665 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze R
Beránková, HanaG
Judit V. Csedi – Simon Melinda, Kiadói és Nyomdászjelvények Magyarországon 1488-1800 [Recenze].
[Ecsedy, J. V. ; Melinda, S.: Kiadói és Nyomdászjelvények Magyarországon 1488-1800. A szerzók, Balassi kiadó – Orzságos Széchényi könyvtár 2009, 203 s]. Knihy a dějiny. 16/17, (2010), s. 180-182. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: printers‘ devices * publishers‘ devices * Hungary * rare books * bibliology
Kód oboru RIV: AB – Dějiny

0355669 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Beránková, HanaG
Konference Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts v Mnichově.
Knihy a dějiny. 16/17, (2010), s. 157-160. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: historical bibliography * VD 17 * rare books

0355660 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Beránková, HanaG
„La Nobilissimae nationis Italicae ad regni Poloniae proceres contra calumniatores defensio“ Zikmunda Domináčka z Písnice.
Knihy a dějiny. 16/17, – (2010), s. 51-75. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: Italiens * history of mentalities * national stereotypes * book history * Polish aristocracy * counter-reformation * bibliology * rare books

0354243 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Burešová, IvaG
Co přináší Open Access?.
Čtenář. Roč. 62, č. 10 (2010), s. 343-345. ISSN 0011-2321
Klíčová slova: Open Access

0358487 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Burešová, IvaG
ENCES workshop.
Informace. -, č. 4 (2010), s. 17-18. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: ENCES

0358486 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Burešová, IvaG – Lhoták, Martin
Expert conference on Open Access and Open Data 2010.
Informace. -, č. 4 (2010), s. 15-17. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: Open Access

0358488 – KNAV-K 2011 CZ J
Burešová, IvaG – Laiblová Kadlecová, Ivana
Online information 2010.
Informace. -, č. 4 (2010), s. 18-19. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: Online Information

0356139 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Burešová, IvaG
Open Access aneb Otevřený přístup k vědeckým informacím.
Informace. -, č. 3 (2010), s. 7-9. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: Open Access

0355024 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Burgetová, JarmilaG
Rozvoj knihoven pracovišť AV ČR včera a dnes (jak jej odráží zpravodaj Informace).
Informace. -, č. 1 (2010), s. 5-8. ISSN 1210-8502

0357270 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Burgetová, JarmilaG
Zemřel nestor českých knihovníků PhDr. Kamil Groh.
Bulletin SKIP. Roč. 19, č. 2 (2010), s. 42-42. ISSN 1210-0927
Klíčová slova: Groh, Kamil
Kód oboru RIV: IN – Informatika

0358325 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze Z
Doleželová, Jana – Chmelařová, Zdeňka – Laiblová Kadlecová, IvanaG – Rozehnal, Jan
Analytika ASEP.
2010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: evaluation * statistics * Academy of Sciences Library
Kód oboru RIV: IN – Informatika
https://www.lib.cas.cz/arl/

0355667 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Doleželová, JanaG
ASEP – analýza dat na webu, ASEP a šedá literatura – spolupráce s NTK.
Informace. -, č. 3 (2010), s. 20-24. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: ASEP * NRGL * ASEP analytics

0355500 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze C
Doleželová, JanaG – Chmelařová, Zdeňka – Durecová, Kateřina
Šedá literatura a role Knihovny AV ČR.
Sborník ze 3. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2010. Praha : Státní technická knihovna, 2010. ISSN 1803-6015.
[Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2010 /3./. Praha (CZ), 08.12.2010-]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: grey literature * Academy of Sciences Library * NRGL
Kód oboru RIV: AF – Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
http://nusl.techlib.cz/images/Dolezalova_SEM_2010.pdf

0358489 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Durecová, KateřinaG – Chmelařová, Zdeňka
Výroční konference IGeLU 2010.
Informace. -, č. 4 (2010), s. 20-22. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: IGeLU * ALEPH

0354291 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Hartmanová, DagmarG
Knihovna Akademie věd a Megabooks.
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 12 (2010), s. 32. ISSN 1210-9525
Klíčová slova: acquisition
http://abicko.avcr.cz/cs/2010/12/10/index.html

0355616 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Chmelařová, ZdeňkaG – Bártková, Petra
Aleph – knihovní systém pro AV ČR.
Informace. -, č. 3 (2010), s. 15-18. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: Aleph * library system

0358499 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Jandera, TomášG
CASLIN 2010.
Informace. -, č. 4 (2010), s. 25-27. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: CASLIN

0355608 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Jansová, LindaG
Novinky chystané pro platformu Web of Knowledge.
Informace. -, č. 3 (2010), s. 27-29. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: Web of Knowledge

0355607 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Jansová, LindaG
Zpráva ze semináře Průvodce publikováním ve světových odborných časopisech.
Informace. -, č. 2 (2010), s. 32-36. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: publishing * scientific journals

0355150 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Jansová, LindaG
Zpráva ze semináře Kramerius 4.
Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti. Roč. 14, č. 10 (2010). ISSN 1212-5075
Klíčová slova: Kramerius * digitization
http://ikaros.cz/node/6420

0355630 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze R
Jelínková, AndreaG
Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel. Kol. 1525 – 1609 [Recenze].
[Putík, A.: Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel. Kol. 1525 – 1609. Praha, 2009. 520 s]. Knihy a dějiny. 16/17, (2010), s. 177-180. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: jewish booklore * hebrew printing * hebrew manuscripts
Kód oboru RIV: AB – Dějiny

0355639 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Jelínková, AndreaG – Vorlíčková, Anna

Knihovědné přednášky v Týdnu vědy a techniky 2010.
Knihy a dějiny. 16/17, (2010), s. 154-155. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: reports * book – history lectures * Science and technology week 2010

0355664 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Kadlecová, IvanaG
K čemu ASEP.
Informace. -, č. 3 (2010), s. 18-19. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: ASEP

0355673 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Kučerová, MarkétaG

Knihovědné přednášky Knihovny Akademie věd ČR v Týdnu vědy a techniky 2009.
Knihy a dějiny. 16/17, (2010), s. 152-153. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: Szersnik, Leopold Jan * bibliology * rare books * science and technology week * lectures reports * Cieszyn Silesia

0355926 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Lhoták, MartinG
Digitální knihovna AV ČR a institucionální repozitář AV ČR.
Informace. -, č. 3 (2010), s. 5-7. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: digital repository * digital library * Academy of Sciences Library

0355115 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Lhoták, MartinG – Burešová, Iva
Otevřený přístup k vědeckým informacím a politika otevřeného přístupu.
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 11 (2010), s. 19-21. ISSN 1210-9525
Klíčová slova: Open Access
http://abicko.avcr.cz/cs/2010/11/05/otevreny.html

0355015 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Lhoták, MartinG
Příprava politiky otevřeného přístupu AV ČR.
Informace. -, č. 1 (2010), s. 9-10. ISSN 1210-8502

0356500 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Lhoták, MartinG
Registr digitalizace CZ.
Čtenář. Roč. 62, č. 10 (2010), s. 351-353. ISSN 0011-2321
Klíčová slova: Digitization Registry CZ * digitization * digital library
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/registr-digitalizace-cz-75-733.htm

0355929 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Lhoták, MartinG
Registr digitalizace CZ.
Informace. -, č. 3 (2010), s. 9-11. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: Digitization Registry CZ * digitization

0355252 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze C
Lhoták, MartinG – Foltýn, T.
Registr digitalizace CZ.
INFORUM 2010. Praha : Albertina icome Praha, 2010. S. 1-5. ISSN 1801-2213.
[INFORUM 2010. Konference o profesionálních informačních zdrojích /16./. Praha (CZ), 25.05.2010-27.05.2010]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: Digitization Registry CZ * digitization
Kód oboru RIV: AF – Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
http://www.inforum.cz/pdf/2010/lhotak-martin.pdf

0356460 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze Z
Lhoták, MartinG – Ljubka, I.
Registr digitalizace CZ.
2010
Grant: GA MK DC08P02OUK008
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: digitization * digitization registry * Digitization Registry CZ
Kód oboru RIV: AF – Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

0356459 – KNAV-K 2011 RIV cze U
Lhoták, MartinG – Foltýn, T.
Seminář Kramerius 4.
[Praha, 06.10.2010, (K-CST 60/0)]
Grant: GA MK DC08P02OUK008
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: digital library * open source * Kramerius
Kód oboru RIV: AF – Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

0358500 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Lhoták, MartinG
Témata akademických knihoven na evropských konferencích.
Informace. -, č. 4 (2010), s. 6-8. ISSN 1210-8502

0354821 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Meixner, JaroslavG
Elektronické informační zdroje – MetaLib, SFX a vzdálený přístup.
Informace. -, č. 3 (2010), s. 12-14. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: MetaLib * SFX

0354817 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Meixner, JaroslavG
Implementace paralelního vyhledávače MetaLib v KNAV.
Informace. -, č. 2 (2010), s. 8-10. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: MetaLib * Academy of Sciences Library

0355248 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze C
Ráb, PetrG – Laiblová Kadlecová, Ivana
Evaluace v Akademii věd České republiky – minulost, současnost a budoucnost.
INFORUM 2010. Praha : Albertina icome Praha, 2010. S. 1-7. ISSN 1801-2213.
[INFORUM 2010. Konference o profesionálních informačních zdrojích /16./. Praha (CZ), 25.05.2010-27.05.2010]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501; CEZ:AV0Z50450515
Klíčová slova: evaluation * Academy of Sciences Library * scientific research
Kód oboru RIV: AF – Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

0359031 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze Z
Polišenský, J.G – Ljubka, I. – Foltýn, T. – Lhoták, Martin
BookStore and BookSave.
[BookStore and BookSave.]
2010
Grant: GA MK(CZ) DC06P02OUK002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: digitizaton * OCR * knowledge base
Kód oboru RIV: AF – Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Aplikace pro tvorbu znalostních bází starších vrstev českého jazyka.
Application for creating of knowledge bases for older layers of Czech language.

0359033 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze Z
Polišenský, J.G – Ljubka, I. – Foltýn, T. – Lhoták, Martin

CODEG (ComponetDescriptionGenerator).
[CODEG (ComponetDescriptionGenerator).]
2010
Grant: GA MK(CZ) DC06P02OUK002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: digitizaton * metadata * CODEG
Kód oboru RIV: AF – Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Aplikace pro tvorbu deskriptivních metadat vnitřních částí digitalizovaných dokumentů
Application for creating descriptive metadata for component parts of digitized documents

0358483 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Srb, PavelG – Jandera, Tomáš
Druhé technické setkání sítě EOD.
Informace. -, č. 4 (2010), s. 10-11. ISSN 1210-8502

0358479 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Srb, PavelG – Lhoták, Martin
Open Repositories 2010.
Informace. -, č. 4 (2010), s. 8-10. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: Open Repositories

0358484 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Srb, PavelG
Workshop „Your metadata on the web“.
Informace. -, č. 4 (2010), s. 10-13. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: metadata

0358485 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Tichý, ZdeněkG
Mezinárodní veletrh CeBIT 2010.
Informace. -, č. 4 (2010), s. 13-14. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: CeBIT

0356247 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Tomanová, HanaG
EBSCO v AV ČR.
Informace. -, č. 2 (2010), s. 26-27. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: EBSCO

0356246 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Tomanová, HanaG
Elektronické informační zdroje v AV ČR.
Informace. -, č. 2 (2010), s. 5-7. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: electronic information resources * Academy of Sciences

0356250 – KNAV-K 2011 CZ cze J
Tomanová, HanaG
Wiley Online Library.
Informace. -, č. 2 (2010), s. 28-31. ISSN 1210-8502
Klíčová slova: Wiley Online Library

0355613 – KNAV-K 2011 RIV CZ cze J
Veselá, LenkaG
Knihovna Becků z Leopoldsdorfu v kontextu středoevropských šlechtických knihoven (zpráva o plánovaném projektu).
Knihy a dějiny. 16/17, – (2010), s. 148-151. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: Beck of Leopoldsdorf * aristocratic libraries * book culture
Kód oboru RIV: AB – Dějiny

0355614 – KNAV-K 2011 CZ cze R
Veselá, LenkaG
Peter R. Frank – Johannes Frimmel, Buchwesen in Wien 1750-1850. Kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhändler und Verleger, mit einer um Information zur Verteilung der Befugnisse, Adressen und Biographien wesentlich erweiterten Fassung im PDF-Format auf CD-Rom [Recenze].
[Frank, P. R. ; Frimmel, J.: Buchwesen in Wien 1750-1850. Wiesbaden, 2008. 301 s. + CD-ROM]. Knihy a dějiny. 16/17, (2010), s. 172-174. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: book culture * Wien