Úvod » Publikační činnost » Vlastní publikační činnost KNAV » Publikační činnost pracovníků KNAV

Publikační činnost pracovníků KNAV

Publikační činnost pracovníků KNAV v roce:

Publikační činnost pracovníků KNAV v roce 2012

Baďurová, Anežka ; Bártová, Lenka ; Beránková, Hana ; Jelínková, Andrea ; Veselá, Lenka ; Vorlíčková, Anna ; Šícha, Vojtěch ; Krahulcová, Marina. Knihy v době panování Rudolfa II. Praha, 05.11.2012-29.03.2013.

Bártová, Lenka (ed.) ; Beránková, Hana (ed.). Knihy a dějiny. Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové. 2012.

Bártová, Lenka. Knihovědná škola v Lyonu 2012. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovedna-skola-v-lyonu-2012/>.

Beránková, Hana. Dvě knihovědné konference na Slovensku. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800.

Brabcová, Věnka. Konference „Autoři, knihy, knihovny, technologie, právo, věda a etika v době internetu. Informace, 2012, -, č. 2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/konference-%E2%80%9Eautori-knihy-knihovny-technologie-pravo-veda-a-etika-v-dobe-internetu/>.

Burešová, Iva. Otevřený přístup (Open Access). In Kovářová, P. (ed.). Trendy v informačním vzdělávání. Zlín : VeRBum, 2012. S. 51-60. ISBN 978-80-87500-18-7. Dostupný z: <http://issuu.com/nakliv/docs/trendy>.

Burešová, Iva. Jak otevřít přístup k Open Access?. INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, 2012, Neuveden, květen, nestránkováno. ISSN 1801-2213. Dostupný z: <http://www.inforum.cz/sbornik/2012/31/>.

Burešová, Iva. Workshop na produkty Thomson Reuters. Informace, 2012, -, č. 1, s. 1. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/workshop-na-produkty-thomson-reuters/>.

Burešová, Iva. Sherpa/RoMEO, institucionální repozitář AV ČR a otevřený přístup (open access). Informace, 2012, -, č. 1, s. 1-12. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/sherparomeo-institucionalni-repozitar-av-cr-a-otevreny-pristup-open-access/>.

Burešová, Iva. Infopárty 2012. Informace, 2012, -, č. 2, s. 1. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/infoparty-2012/>.

Burešová, Iva. 5. setkání českých uživatelů systému DSpace v Ostravě. Informace, 2012, -, č. 2, s. 1. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/5-setkani-ceskych-uzivatelu-systemu-dspace-v-ostrave/>.

Burešová, Iva. Open Access aneb Open your mind!. Informace, 2012, -, č. 3. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/open-access-aneb-open-your-mind/>.

Burešová, Iva. 78. výroční konference IFLA 2012 v Helsinkách. Informace, 2012, -, č. 3. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/78-vyrocni-konference-ifla-2012-v-helsinkach/>.

Burešová, Iva. 10. ročník „Berlin 10“ konference v Jihoafrické republice. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/10-rocnik-%E2%80%9Eberlin-10-konference-v-jihoafricke-republice/>.

Burešová, Iva. Open Access – cesta k vědeckým poznatkům v Bratislavě. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/open-access-cesta-k-vedeckym-poznatkum-v-bratislave/>.

Burešová, Iva ; Krahulcová, Marina. Zhodnocení Open Access Week v Knihovně AV ČR. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zhodnoceni-open-access-week-v-knihovne-av-cr/>.

Burgetová, Jarmila. Knihovnické spolky v předmnichovské Československé republice. Knihovna Plus, 2012, -, č. 2. ISSN 1801-5948. Dostupný z: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus122/burget.htm>.

Burgetová, Jarmila. Antonín Vítek a knihovníci. Bulletin SKIP, 2012, -, č. 2. ISSN 1213-5828. Dostupný z: <http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull12_225.htm>.

Burgetová, Jarmila ; Doktorová, A. Rozhovor s Andreou Doktorovou. Informace, 2012, -, č. 3. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/rozhovor-s-andreou-doktorovou/>.

Burgetová, Jarmila. K výsledkům činnosti knihoven AV ČR ve světle statistických údajů. Informace, 2012, -, č. 3. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/k-vysledkum-cinnosti-knihoven-av-cr-ve-svetle-statistickych-udaju/>.

Burgetová, Jarmila ; Laiblová Kadlecová, Ivana ; Lhoták, Martin. Rozhovor s Martinem Lhotákem. Informace, 2012, -, č. 2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/rozhovor-s-martinem-lhotakem-2/>.

Doleželová, Jana ; Chmelařová, Zdeňka. Informační zdroj pro evaluaci – od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři. INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, 2012, Neuveden, č. 1. ISSN 1801-2213. Dostupný z: <http://www.inforum.cz/sbornik/2012/55>.

Doleželová, Jana. Vkládání plných textů do institucionálního repozitáře AV ČR. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/vkladani-plnych-textu-do-institucionalniho-repozitare-av-cr/>.

Doleželová, Jana. Institucionální repozitář AV ČR. Informace, 2012, -, č. 1. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/institucionalni-repozitar-av-cr/>.

Duda, Martin. Federativní autentizační a autorizační infrastruktura Shibboleth v KNAV. Informace, 2012, -, č. 1. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/federativni-autentizacni-a-autorizacni-infrastruktura-shibboleth-v-knav/>.

Durecová, Kateřina. Modul akvizice v Aleph. Informace, 2012, -, č. 2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/modul-akvizice-v-aleph/>.

Durecová, Kateřina. Seminář ke zpřístupňování šedé literatury. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-ke-zpristupnovani-sede-literatury/>.

Durecová, Kateřina ; Šimáček, Marek. Výroční konference IGeLU v Curychu. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/vyrocni-konference-igelu-v-curychu/>.

Chmelařová, Zdeňka ; Šimáček, Marek. Implementace nové verze a další novinky v systému Aleph. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/implementace-nove-verze-a-dalsi-novinky-v-systemu-aleph/>.

Jandera, Tomáš. E-books v Knihovně AV ČR. Informace, 2012, -, č. 2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/e-books-v-knihovne-av-cr/>.

Jelínková, Andrea. Books in the Terezín Ghetto and Their Post-War Fate. Judaica Bohemiae, 2012, XLVII, č. 1, s. 85-107. ISSN 0022-5738. Dostupný z: <http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=cb57ad62-b5c7-4d49-9124-b5501d591bf9&articleId=915f9d10-0ad2-43b1-a971-32da24f12707>.

Jelínková, Andrea. Hebrejský knihtisk na Moravě na počátku 17. století. In Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě. Praha : Nakladatelství Academia, 2012. S. 153-163. ISBN 978-80-200-2197-7.

Jelínková, Andrea. Hebrew printing in Moravia at the beginning of the 17th century. In Sixtová, O. (ed.). Hebrew printing in Bohemia and Moravia. Praha : Academia, 2012. S. 153-163. ISBN 978-80-200-2220-2. Dostupný z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002429538&local_base=NKC>.

Jelínková, Andrea. Náhrobek židovského tiskaře z Moravy v Krakově. Informace, 2012, -, č. 3. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/nahrobek-zidovskeho-tiskare-z-moravy-v-krakove/>.

Kopková, Květa. Mezinárodní konference Knowledge, Research, Education – KRE 12. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/mezinarodni-konference-knowledge-research-education-kre-12/>.

Krahulcová, Marina. Týden vědy a techniky 2012 v Knihovně AV ČR. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/tyden-vedy-a-techniky-2012-v-knihovne-av-cr/>.

Krouzová, Lucie. Workshop o sdílení elektronických publikací. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/workshop-o-sdileni-elektronickych-publikaci/>.

Laiblová Kadlecová, Ivana. Bibliometrický seminář ve Vídni. Informace, 2012, -, č. 2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/bibliometricky-seminar-ve-vidni/>.

Laiblová Kadlecová, Ivana. Pocta Antonínu Vítkovi. Informace, 2012, -, č. 1. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/pocta-antoninu-vitkovi/>.

Laiblová Kadlecová, Ivana. Na rozloučenou s panem docentem Vilémem Heroldem. Informace, 2012, -, č. 3. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/na-rozloucenou-s-panem-docentem-vilemem-heroldem/>.

Laiblová Kadlecová, Ivana. SciTech Europe 2012. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/scitech-europe-2012/>.

Laiblová Kadlecová, Ivana. Konference v Bonnu. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/konference-v-bonnu/>.

Lhoták, Martin. KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven. Informace, 2012, -, č. 3. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovny-cz-centralni-portal-ceskych-knihoven/>.

Lhoták, Martin ; Tichý, Zdeněk. PASIG – Preservation and Archiving Special Interest Group. Informace, 2012, -, č. 2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/pasig-preservation-and-archiving-special-interest-group/>.

Lhoták, Martin ; Tichý, Zdeněk. ELAG 2013 – „Libraries Everywhere“. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/elag-2013-%e2%80%9elibraries-everywhere/>.

Lhoták, Martin. Europeana plenary conference 2012. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/europeana-plenary-conference-2012/>.

Lhoták, Martin. Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů. INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, 2012, Neuveden, č. 1. ISSN 1801-2213. Dostupný z: <http://www.inforum.cz/pdf/2012/lhotak-martin.pdf http://www.inforum.cz/pdf/2012/lhotak-martin.pdf>.

Lhoták, Martin. Digitální dokumenty v knihovnách. Ostrava : SDRUK, 2012. E. Dostupný z: <http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/2012_KKS_Lhotak.pdf >.

Lhoták, Martin. Systém Kramerius jako řešení pro Českou digitální knihovnu. Praha : SKIP, 2012. E. Dostupný z: <http://www.skipcr.cz/dokumenty/akm-2012/Lhotak.pdf/view>.

Lhoták, Martin. Vzdálený přístup a sdílená identifikace. Praha : -, 2012. E. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/wp-content/uploads/Sdilena-identifikace-a-vzdaleny-pristup.pdf>.

Lhoták, Martin. The Czech Digital Library Project and Kramerius System. 2012.

Meixner, Jaroslav. Metalib, SFX a discovery systémy. Informace, 2012, -, č. 2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/metalib-sfx-a-discovery-systemy/>.

Meixner, Jaroslav. Seminář „Searching Session“. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-%e2%80%9esearching-session/>.

Melichová, Tereza. Konference INFORUM 2012. Informace, 2012, -, č. 2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/konference-inforum-2012/>.

Melichová, Tereza. Konference „Knihovny současnosti 2012“. Informace, 2012, -, č. 3. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/konference-%E2%80%9Eknihovny-soucasnosti-2012/>.

Melichová, Tereza. Česká knihovnická periodika online. Informace, 2012, -, č. 3. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ceska-knihovnicka-periodika-online/>.

Pavelka, Miroslav. Archivace webových zdrojů AV ČR. Informace, 2012, -, č. 1. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/archivace-webovych-zdroju-av-cr/>.

Ráb, Petr ; Laiblová Kadlecová, Ivana ; Horníček, L. Hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011 – co se povedlo a co se nepovedlo. In INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Albertina icome Praha, 2012, 1-1. ISSN 1801-2213. [INFORUM 2012: konference o profesionálních informačních zdrojích /18./, Praha, 22.05.2012-24.05.2012, CZ]. Dostupný z: <http://www.inforum.cz/sbornik/2012/11/>.

Šícha, Vojtěch. Výzkum tištěných českojazyčných bohemik v Tschammerově knihovně v polském Těšíně. Informace, 2012, -, č. 3. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/vyzkum-tistenych-ceskojazycnych-bohemik-v-tschammerove-knihovne-v-polskem-tesine/>.

Šlapáková, Ivana. Databáze ANL+ a Digitální knihovna AV ČR. Informace, 2012, -, č. 1. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/databaze-anl-a-digitalni-knihovna-av-cr/>.

Tichý, Zdeněk. Mezinárodní veletrh CeBIT 2012. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/mezinarodni-veletrh-cebit-2012/>.

Tomanová, Hana ; Meixner, Jaroslav. Elektronické informační zdroje v AV ČR v roce 2012. Informace, 2012, -, č. 3. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/eiz-v-avcr-v-roce-2012/>.

Tomanová, Hana. 2. konference EFI – Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí: akvizice elektronických informačních zdrojů. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/2-konference-efi/>.

Veselá, Lenka. Hebrejská typografie v českých nežidovských tiskárnách 16. a 17. století. In Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě. Praha : Nakladatelství Academia, 2012. S. 165-175. ISBN 978-80-200-2197-7.

Veselá, Lenka. Hebrew typography at non-Jewish Bohemian printing houses during the 16th and 17th centuries. In Sixtová, O. (ed.). Hebrew printing in Bohemia and Moravia. Praha : Academia, 2012. S. 165-175. ISBN 978-80-200-2220-2. Dostupný z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002429538&local_base=NKC>.

Veselá, Lenka. Zvláštní číslo Knih a dějin věnované dr. Anežce Baďurové. Informace, 2012, -, č. 1. ISSN 1805-2800: [Knihy a dějiny. Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové 2012]. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zvlastni-cislo-knih-a-dejin-venovane-dr-anezce-badurove/>.

Veselá, Lenka. Výzkum knih z knihovny Becků z Leopoldsdorfu ve švédských knihovnách. Informace, 2012, -, 4.. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/vyzkum-knih-z-knihovny-becku-z-leopoldsdorfu-ve-svedskych-knihovnach/>.

Vitouchová, Veronika ; Brabcová, Věnka. Konference IKI 2012. Informace, 2012, -, č. 1. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/konference-iki-2012/>.

Vitouchová, Veronika. Rudolf II. Informace, 2012, -, č. 3. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/rudolf-ii/>.

Vitouchová, Veronika. František Křižík. Informace, 2012, -, č. 2. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/frantisek-krizik/>.

Vitouchová, Veronika. Isaac Newton. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/isaac-newton/>.

Vitouchová, Veronika. Mikuláš Koperník. Informace, 2012, -, č. 4. ISSN 1805-2800. Dostupný z: <https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/mikulas-kopernik/>.