Vlastní publikační činnost KNAV

KNAV vydává odborné publikace, časopisy, bibliografie a analytické soupisy starých tisků z vlastních fondů. Pracovníci KNAV přispívají odbornými články do českých i zahraničních časopisů i monografií.

  • Informace – zpravodaj Knihovny AV ČR (elektronicky)
    Informační bulletin, vydávaný pro potřeby knihoven a středisek vědeckých informací AV ČR. Přináší organizační informace, přehled zajímavostí z oblasti knihovnických a informačních služeb, z ČR i ze zahraničí. Od roku 2011 vychází pouze v elektronické formě.
    Starší vydání Informací z let 1992–2010, kdy ještě vycházel v tištěné podobě, jsou dostupná v Digitální knihovně AV ČR.
  • Knihy a dějiny (obsah a resumé elektronicky)
    Časopis zaměřený na dějiny knihy, knihtisku a knihoven v českých zemích do poloviny 19. století.