ŽIVA – Časopis pro biologickou práci

Charakteristika:

  • Populárně odborný recenzovaný celobarevný časopis; přináší původní články s bohatou obrazovou dokumentací; popularizuje poznatky biologických věd (obecná biologie, molekulární biologie a genetika, fyziologie, ekologie, botanika, zoologie, paleontologie, ochrana přírody atd.), věnuje pozornost pěstitelství a chovatelství, uveřejňuje také práce studentů i zainteresovaných laiků; rozvíjí středoškolskou úroveň znalostí. Je nejstarším českým přírodovědným časopisem založeným v r. 1853 Janem E. Purkyněm.

ISSN:

  • 0044-4812

Vychází:

  • 6× ročně

Vydavatel:

  • nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Vedoucí redaktor:

  • Jana Šrotová

Kontakt:

  • Vodičkova 40, 110 00 Praha 1
  • tel.: 224 240 517
  • fax: 224 240 543
  • e-mail: ziva@ssc.cas.cz

WWW:

Obsah: