Sociologický časopis / Czech Sociological Review

Charakteristika:

  • Oborový impaktovaný časopis vycházející česky a anglicky, přinášející nejnovější poznatky z oboru sociologie, sociologické teorie a metodologie, výsledky a interpretace sociologických výzkumů. České vydání se zaměřuje na rozvoj oboru a jeho výuku a zároveň chce být užitečné při řešení praktických problémů české sociální a ekonomické politiky. Anglické vydání představuje českou sociologii v kontextu středoevropské a světové sociologie.

ISSN:

  • 0038-0288

Vychází:

  • 6× ročně (4 čísla v češtině a 2 čísla v angličtině)

Vydavatel:

  • Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Vedoucí redaktor:

  • Ondřej Císař (česká čísla)
  • Jiří Večerník (anglická čísla)

 

Kontakt:

WWW:

Obsah: