SDA Info – informační bulletin Sociologického datového archivu

Charakteristika:

  • Informační bulletin Sociologického datového archivu zaměřený na prezentaci domácích i zahraničních datových služeb v oblasti socio-ekonomického výzkumu, metody v oblasti sekundární analýzy sociálních dat a na informace o výzkumných projektech a dostupných datech.

ISSN:

  • 1212-995X, 1802-8152

Vychází:

  • 4× ročně, od roku 2004 2× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Mgr. Jindřich Krejčí

Kontakt:

WWW:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.