Přehled výzkumů

Charakteristika:

 • Přehled výzkumů je odborný recenzovaný časopis vydávaný Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i., vydávaný od roku 1956. Na stránkách časopisu jsou publikovány studie domácích i zahraničních badatelů především se středoevropskou, ale i světovou (paleolit) tematikou, krátké články a dále zprávy o výzkumech na Moravě a ve Slezsku a dění v archeologické obci.
 • Hlavní důraz je kladen na aktuální klíčové problémy archeologického bádání a jejich řešení ve středoevropském i globálním kontextu. Časopis dále poskytuje vyčerpávající přehledy jednotlivých terénních výzkumů za uplynulý rok a významně tak přispívá k mezinárodní vědecké diskuzi a poskytuje aktuální, jinak souhrnně nepřístupné informace.

ISSN:

 • 1211-7250

Vychází:

 • 2× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

 • Ing. Petr Škrdla, Ph.D.

Kontakt:

 • Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
  Čechyňská 363/19
  602 00 Brno
 • e-mail: pv@arub.cz

WWW:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.