Právník – teoretický časopis pro otázky státu a práva

Charakteristika:

  • Uveřejňuje aktuální statě v oblasti vnitrostátního, komunitárního i mezinárodního práva, filozofie, politické vědy a dalších, s právem souvisejících vědních oborů.

ISSN:

  • 0231-6625

Vychází:

  • 12× ročně

Vydavatel:

Kontakt:

  • Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
    Národní 18, 116 00 Praha 1
  • tel.: 221 990 712, 221 990 769
  • e-mail: pravnik@ilaw.cas.cz

WWW:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.