Práce z dějin Akademie věd

Charakteristika:

  • Časopis je zaměřen na studie z dějin vědeckých institucí, zejména Akademie věd ČR a jejích předchůdců; přináší texty o životě a díle předních vědců. Zabývá se pramennou základnou k dějinám vědy, výběrem, zpracováním, zpřístupňováním a využíváním institucionálních a osobních archivních fondů a sbírek, spisovou službou a ediční činností. Věnuje se obecnějším tématům z archivnictví, dějin vědy a vzdělanosti, společenské reflexi vědy, koncepcím vědní politiky a vývoji vztahů mezi univerzitní a neuniverzitní vědou, a to i v širším mezinárodním kontextu.

ISSN:

  • 1803-9448

Vychází:

  • 2× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.

Kontakt:

  • Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
    Gabčíkova 2362/10
    182 00 Praha 8
  • e-mail: mackovija@volny.cz

WWW:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.