Photosynthetica

Charakteristika:

  • Mezinárodní časopis věnovaný všem oblastem fotosyntézy, od biofyziky do primární produkce rostlin.

ISSN:

  • 0300-3604, 1573-9058 (online verze Springer)

Vychází:

  • 4× ročně

Vydavatel:

Šéfredaktorka:

  • Helena Synková

Kontakt:

  • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
    Rozvojová 313, 165 02 Praha 6-Lysolaje
  • tel.: 225 106 824
  • fax: 225 106 875
  • e-mail: synkova@ueb.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.